Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Letecké karty čs. příslušníků RAF   Pavel Šrámek   Neděle 25.11.2018, 11:11

… Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický… ani na další projekty například databázi padlých v 1. světové válce, která dosud obsahuje údaje…

Inventáře v elektronické podobě   Pavel Šrámek   Pondělí 20.11.2017, 20:37

… informovali o projektech Vojenského ústředního archivu-Vojenského historického archivu Praha, které… archivu (např. databáze legionářů nebo databáze padlých v 1. světové válce). Až dosud jsme přitom…

Matriky zemřelých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 1.05.2017, 11:57

… jaře informovali o nových přírůstcích v databázi padlých v 1. světové válce spravované Vojenským… 1. světové válce spravované Vojenským ústředním archivem Praha. Letos pro vás takovou zprávu zatím…

Kde hledat informace o účastnících 1. světové války   Pavel Šrámek   Pondělí 13.06.2016, 20:14

… nebo Itálii. Na webu Vojenského ústředního archivu Praha (www.vuapraha.cz) je k dispozici databáze… padl, můžete ho dále zkusit najít v kartotékách padlých spravovaných Vojenským ústředním archivem Praha,…

Rozšíření databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 7.03.2016, 20:18

… Před rokem jsme psali o rozšíření databáze… na webových stránkách Vojenského ústředního archivu Praha www.vuapraha.cz s tím, že se můžeme letos…

Digitální studovna Ministerstva obrany   Pavel Šrámek   Úterý 23.02.2016, 18:06

… historickém ústavu a Vojenském ústředním archivu Vojenském historickém archivu. Na adrese… ústavu, nebo vojenské úmrtní matriky a kartotéky padlých z první světové války, na jejichž digitalizaci…

Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2014   Václav Bartoš   Pondělí 25.05.2015, 21:33

… o Velké válce. (15 hlasů) 4. Spuštění databáze padlých v 1. světové válce na webu Vojenského ústředního… v 1. světové válce na webu Vojenského ústředního archivu. (29 hlasů) 5. Vydání knihy Jiřího Rajlicha Na…

Rozšíření databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 2.03.2015, 14:15

… webových stránek Vojenského ústředního archivu Praha www.vuapraha.cz, tak jste určitě… Prahy-Ruzyně, ale také rozšířil svoji databázi padlých a nezvěstných z území bývalého Československa v…

Databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pátek 29.08.2014, 20:35

… na webových stránkách Vojenského ústředního archivu Praha www.vuapraha.cz jsme již na našem webu… databázím (čs. legionářů v 1. světové válce, čs. padlých ve 2. světové válce a příslušníků čs. vojenských…

Akce k výročí Velké války   Pavel Šrámek   Středa 1.01.2014, 08:45

… českých vojáků ve víru války. Vojenský ústřední archiv v Praze se zase rozhodl vytvořit centrální… se zase rozhodl vytvořit centrální databázi padlých z první světové války. Její první část by se…

Českoslovenští padlí u Dunkerque   Pavel Šrámek   Neděle 11.12.2011, 15:06

… noviny. Základ textu tvoří životopisné portréty padlých, zemřelých a nezvěstných příslušníků obrněné… soudobé dějiny AV ČR Praha, Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv Praha a…

Databáze čs. vojáků z 2. světové války   Pavel Šrámek   Pondělí 28.03.2011, 09:54

… a na webových stránkách Vojenského ústředního archivu Praha www.vuapraha.cz k dosavadním dvěma… k dosavadním dvěma databázím legionářů a padlých ve 2. světové válce přibyla třetí, která…

Nový web Vojenského ústředního archivu   Pavel Šrámek   Pondělí 5.04.2010, 20:42

… Vojenský ústřední archiv Praha spustil nové… legionářů z 1. světové války a databáze padlých, zemřelých a nezvěstných československých vojáků…

Cena za velmi dobrý počin na poli dějin československé předválečné a poválečné armády v roce 2006   Pavel Šrámek   Čtvrtek 8.02.2007, 08:10

… československých legionářů z 1. světové války a padlých československých vojáků z 2. světové války … magazín“ Českou televizí a zpřístupnění jeho archivu na internetu …

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… po druhém s historickými fakty zjištěnými v archivech (především ve Vojenském ústředním archivu a… 37. Podrobný popis bojů včetně jmenného seznamu padlých lze nalézt ve Vladimír POHORSKÝ, O hranice se…


Jak vyhledávat?