Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… MEILLAT, Les Relations aeriennes Franco-Tchecoslovaques, Vincennes 1992, s. 8 11. 24 Státní ústřední archiv, Národní soud, inv. č. 1290, kar. 77. alois VICHEREK, Zpráva o událostech v době od čs. mobilisace až do dnešního dne, kopie rukopisu v držení autora, s. 1. 25 Pavel ŠRÁMEK, Názory a postoje…


Jak vyhledávat?