Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Československá armáda a rok 1989   Pavel Šrámek   Čtvrtek 5.12.2019, 22:07

… armáda v čase Sametové revoluce s podtitulem Proměny ozbrojených sil na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Tématem této práce je rok 1989 v československé armádě a následné události až do rozdělení státu v roce 1992 a vzniku samostatné Armády České republiky. První část je věnována…

Pozorovatelny Civilní obrany   Pavel Šrámek   Pondělí 28.09.2015, 09:30

… publikaci, tentokrát z historie československé armády po roce 1945. Jedná se o publikaci Pozorovatelny Civilní obrany. Výstavba v Československu 19511989. Její autor Jiří Doupal, provozovatel Minimuzea ve zrekonstruované pozorovatelně Civilní obrany v Přerově-Dluhonicích, přináší první ucelený pohled…

Historie vojenského prostoru Milovice   Pavel Šrámek   Středa 17.04.2013, 13:20

… sovětská, která paradoxně tento prostor dostala do povědomí nejen lidí u nás, ale i v celé Evropě. Především díky rozjitřené atmosféře po listopadu 1989, kdy parlamentní komise pod vedením Michaela Kocába dosáhla dohody o úplném odsunu sovětských vojsk. Tím vojenská historie Milovic skončila a z…

Naučná stezka poválečným opevněním   Pavel Šrámek   Neděle 17.06.2012, 10:50

… (např. pozorovatelna PŽ, úkryty ÚŽ nebo palebný objekt KŽ). Druhý okruh Debrník zavede návštěvníky do bývalého hraničního pásma, které bylo do roku 1989 pro běžné občany zcela nepřístupné. Kromě prohlídky několika pevnostních objektů umožní seznámit se s podobou protitankových a protipěchotních…

Vojenské ležení v Brně   Pavel Šrámek   Pondělí 30.05.2011, 14:06

… muzea v Brně se od 10. do 12. června představí na Moravském náměstí ukázka proviantního zabezpečení Československé lidové armády z let 1960 až 1989, a to konkrétně polní pekárna KPN a hospodářská výdejna s polní kuchyní PK–26 H. Kromě uvedené polní pekárny a polní kuchyně, které pochází ze…

Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2010   Václav Bartoš   Pátek 15.04.2011, 20:38

… Zveřejnění centrální evidence válečných hrobů Ministerstva obrany ČR na internetu. (48) 5. Vydání knihy Putování po československém opevnění 19351989. (22) 6. Vydání knihy Mobilizovaná československá armáda 1938.…

Odhalení Pomníku Operaci Anthropoid   Pavel Šrámek   Středa 27.05.2009, 13:04

… protektora Reinharda Heydricha byl v Praze 8 na místě jejich akce odhalen důstojný pomník. Jde o jeden z největších pomníků odhalených u nás po roce 1989, neboť ho tvoří desetimetrový podstavec, na jehož vrcholu stojí trojice postav symbolizujících spolupráci i společně přinesené oběti…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… Mobilizační přípravy Národní banky československé v Praze a historie tzv. mobilizačních státovek, Tři studie z české numismatiky, Hradec Králové 1989, s. 48 70), takže je třeba hledat v archivech (např. Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv, Hlavní štáb, 1945, 5. oddělení, čj. 635,…


Jak vyhledávat?