Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Vyznamenání pro náčelníky generálního štábu   Pavel Šrámek   Neděle 29.10.2017, 15:08

… armády generálům Pellému a Mittelhausserovi, kteří Řád Bílého lva obdrželi již ve 20. letech minulého století, první v roce 1923 a druhý v roce 1925. …

Výročí narození Františka Machníka   Pavel Šrámek   Neděle 1.05.2011, 14:26

… bylo úmrtí manžela Machníkovy sestry Rozálie. Machník se stal poručníkem jejích dětí a zároveň se jí snažil pomáhat ve správě usedlosti. Od roku 1925 se v Klatovech stal ředitelem Hospodářské školy a velmi pozvedl její úroveň. Již na univerzitě vstoupil po vzoru otce a také svého příbuzného…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… kopie rukopisu v držení autora, s. 108 109. K vlivu Francie ve 20. letech viz Radko BŘACH, Úvahy představitelů francouzské vojenské mise z let 19191925 o úloze Československa v různých variantách konfliktu, Historie a vojenství, roč. 52, 2003, č. 2, s. 284 312. 6 K tomuto tématu existuje jediná…


Jak vyhledávat?