Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Hrob generála Jana Syrového   Pavel Šrámek   Čtvrtek 18.06.2020, 19:56

… 2. střeleckému pluku čs. legií v Rusku, pak byl povýšen na generálmajora a stal se velitelem celých čs. legií. Po návratu do Československa v roce 1920 působil jako zemský vojenský velitel v Čechách, v lednu 1924 převzal funkci podnáčelníka Hlavního štábu a v lednu 1926 se stal náčelníkem Hlavního…

Hrob generála Ludvíka Svobody   Pavel Šrámek   Neděle 9.02.2020, 11:46

… do rakousko-uherské armády, dostal se do ruského zajetí a vstoupil do československých legií. V jejich řadách bojoval například u Zborova a v roce 1920 se vrátil domů. Chvíli hospodařil na statku, ale v roce 1921 vstoupil do československé armády. Vyučoval mimo jiné na Vojenské akademii v Hranicích…

S dělostřelci na Sibiři   Pavel Šrámek   Pondělí 26.02.2018, 21:49

… Zdeňka Krejcara S dělostřelci na Sibiři a kolem světa Příběh legionáře Františka Krejcara z Horní Dobré Vody u Hořic v Podkrkonoší v letech 19141920 je výsledkem soukromého rodinného bádání o bojové anabázi legionáře Františka Krejcara, dělostřelce a zdravotního poddůstojníka československých…

Kde hledat informace o příslušnících čs. předválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 20.11.2016, 17:07

… Pro osoby narozené do roku 1910 jsou uloženy ve Vojenském ústředním archivu Praha (s výjimkou let 1887 až 1900), pro osoby narozené v letech 1911 až 1920 jsou uloženy ve Vojenském historickém archivu Bratislava (www.vhu.sk). Pro vyhledání kmenového listu je nutné uvést jméno, příjmení a datum narození…

Legiovlak v Praze   Pavel Šrámek   Středa 22.10.2014, 11:44

… zájemci o vojenskou historii unikátní možnost prohlédnout si Legiovlak, repliku vlaku používaného československými legiemi v Rusku v letech 1918 až 1920 na Transsibiřské magistrále. Vytvoření této repliky zajistila Československá obec legionářská v rámci projektu k 100. výročí vzniku československých…

Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2013   Václav Bartoš   Středa 26.03.2014, 21:12

… Představení rekonstruovaného tanku LT-35 na Tankovém dnu v Lešanech. (60 hlasů) 2. Vydání 1. dílu knihy Československá legie v Rusku 19141920. (39 hlasů) 3. Seriál k 75. výročí mobilizace v roce 1938 na webu www.technet.cz. (31 hlasů) 4. Nález dokumentů Jana Kubiše v jeho rodném domě v…

Výstavy Vojenského historického ústavu   Pavel Šrámek   Čtvrtek 17.04.2008, 12:47

… 25. září bude na Žižkově zahájena výstava s názvem Mobilizace 1938, brzy nato 2. října na Pražském hradě výstava Československé legie v Rusku 19141920. Nejvýznamnějším počinem se má stát výstava s pracovním názvem Masarykova republika, která bude slavnostně zahájena 27. října v Národním muzeu.…

Cena za velmi dobrý počin na poli dějin československé předválečné a poválečné armády v roce 2006   Pavel Šrámek   Čtvrtek 8.02.2007, 08:10

… nových internetových stránek Vojenského historického ústavu Praha www.vhu.cz Vydání „Encyklopedie branné moci Republiky československé 19201938“ www.libri.cz/kniha.php? Vydání prvního dílu knihy „Československé vojenské letectvo 19451950“ www.svetkridel.cz/index.php? Vysílání…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… vyklizení Čech bez boje by bylo sebevraždou. 22 Constantin BOTORAN, Politicko-vojenská kooperácia Rumunska a Československa v rámci Malej dohody (19201938), Vojenská história, roč. 5, 2001, č. 1, s. 17 39. Rudolf KISZLING, Die militärischen Vereinbarungen der Kleinen Entente 1929 1937, München…


Jak vyhledávat?