Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Kde hledat informace o účastnících 2. světové války   Pavel Šrámek   Neděle 19.03.2017, 17:33

… návodech, kde hledat informace o účastnících 1. světové války a o příslušnících čs. předválečné armády,… je k dispozici databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí… Kromě již standardních kmenových listů vojáků základní služby a kvalifikačních listin vojáků z…

Kde hledat informace o příslušnících čs. předválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 20.11.2016, 17:07

… návodu, kde hledat informace o účastnících 1. světové války, přinášíme další návod, tentokrát kde… v letech 1922 až 1938, obsahovaly jména vojenských gážistů předválečné armády a jejich zařazení.… Vojenském historickém archivu jsou kmenové listy vojáků z povolání narozených roku 1905 a starších,…

Vojáci Švejkova pluku   Pavel Šrámek   Pondělí 18.04.2016, 17:23

… vojenské historii. První tvoří vzpomínky vojáků z obce Chotýčany u Českých Budějovic na 1.… pietním památkám a válečným hrobům z období 1. světové války na Českobudějovicku. Publikace tak vrací…

Digitální studovna Ministerstva obrany   Pavel Šrámek   Úterý 23.02.2016, 18:06

… objevit literatura k vojenským dějinám českých zemí, kterou dlouhá léta digitalizuje knihovna… úmrtní matriky a kartotéky padlých z první světové války, na jejichž digitalizaci pracuje zase… a do ukázky kartotéky padlých rakousko-uherských vojáků z téže války. …

Tajemství vojenského kufříku podruhé   Pavel Šrámek   Pondělí 14.09.2015, 19:25

… její pokračování zaměřené tentokrát na období 2. světové války. Hra je určena pro žáky a studenty… škol a podle věku je rozdělena do dvou samostatných aktivit. První aktivita nazvaná Muzeum v… do 19 let a zaměřená na rekonstruování příběhů vojáků československého domácího a zahraničního odboje…

Knihy o 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 22.12.2014, 10:13

… jsme si připomněli sto let od vypuknutí 1. světové války, a toto výročí se samozřejmě odrazilo také… tipech. Nejvíce se objevilo vzpomínek a deníkových zápisků, například Válečné zápisky z první… letošním roce tedy převážily vzpomínky a deníky vojáků, uvidíme, co přinese příští rok. …

Tajemství vojenského kufříku   Pavel Šrámek   Středa 21.05.2014, 15:28

… škol, kterou k stému výročí vypuknutí 1. světové války připravil Vojenský historický ústav Praha.… historický ústav Praha. Hra je věnována působení vojáků z českých zemí na bojištích 1. světové války,…

Akce k výročí Velké války   Pavel Šrámek   Středa 1.01.2014, 08:45

… Rok 2014 je rokem hned několika výročí… a především rovných 100 let od vypuknutí první světové války v roce 1914. Právě poslední výročí… dokladů a vzpomínek osudy konkrétních českých vojáků ve víru války. Vojenský ústřední archiv v Praze…

Akce k výročí atentátu na Heydricha   Pavel Šrámek   Úterý 8.05.2012, 17:06

… nejvýznamnějšího činu našeho odboje za 2. světové války. Tuto událost připomene v průběhu měsíce… 26. a 27. 5. vzpomínková akce v Thomayerových sadech, jejíž součástí bude ukázka výcviku… součástí bude ukázka výcviku československých vojáků ve Velké Británii nebo rekonstrukce provedení…

Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2011   Václav Bartoš   Úterý 20.03.2012, 04:34

… zpřístupnění databáze příslušníků čs. vojenských jednotek za 2. světové války na webu Vojenského… o schránku na prsti z významných bojišť čs. vojáků. (8 hlasů) …

Čs. vojenští diplomaté 1938-1945   Pavel Šrámek   Neděle 18.03.2012, 18:04

… K 73. výročí okupace českých zemí Německem… zmapování aktivit a osudů československých vojáků působících za 2. světové války na postech…

Českoslovenští padlí u Dunkerque   Pavel Šrámek   Neděle 11.12.2011, 15:06

… Na jaře jsme vás informovali o zpracování databáze vojáků československých vojenských jednotek v zahraničí za 2. světové války. Jedním z výstupů…

Databáze čs. vojáků z 2. světové války   Pavel Šrámek   Pondělí 28.03.2011, 09:54

… elektronické databáze příslušníků československých vojenských jednotek za 2. světové války,… která obsahuje více než 80 tisíc záznamů. Kromě vojáků, kteří v československých zahraničních…

Nový web Vojenského ústředního archivu   Pavel Šrámek   Pondělí 5.04.2010, 20:42

… pak Vojenský historický archiv, včetně písemných, telefonických a mailových kontaktů. Nechybí ani… databáze československých legionářů z 1. světové války a databáze padlých, zemřelých a… zemřelých a nezvěstných československých vojáků z 2. světové války, nabízející vyhledávání podle…

Pozvánka na výstavy   Pavel Šrámek   Čtvrtek 23.10.2008, 08:06

… a managementu Univerzity obrany v Brně. První z nich nazvaná Svoboda v ohni zrozená představuje fotografie a exponáty z působení československých vojáků v zahraničním odboji v letech 1. a 2. světové války a z činnosti vojáků Armády ČR v zahraničních misích. Druhá výstava s názvem Jak to tehdy…

Cena za velmi dobrý počin na poli dějin československé předválečné a poválečné armády v roce 2006   Pavel Šrámek   Čtvrtek 8.02.2007, 08:10

… a poválečné armády hned několik velmi zajímavých událostí, které bychom vám rádi připomněli,… databáze československých legionářů z 1. světové války a padlých československých vojáků z 2.…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… upozornil vojenské činitele na nebezpečí budoucí války, až do roku 1936 se nic nedělo. 2. Obranná… a prosazováno a přitom chybělo na důležitých úsecích, například na jižní Moravě. 4. Ve… a reorganizace armády vycházejícím z přesvědčení vojáků, že jejich hlavním protivníkem bude Německo,… své profesi dostala vlastně náhodou. Nebýt první světové války a vzniku československých zahraničních…


Jak vyhledávat?