Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Knihy o čs. armádě z roku 1938   Pavel Šrámek   Neděle 23.12.2018, 13:33

… hned tři knihy věnované československé armádě. první, nejobsáhlejší s rozsahem více než 500 stran… obrany, a to až koncem roku 1938 za změněných poměrů, což se odrazilo i v názvu knihy.…

Historia Bellica k roku 1938   Pavel Šrámek   Neděle 14.10.2018, 19:33

… roku 1938 nazvané Generalstabsreise 1938, o bojových akcích jednotek Stráže obrany státu na podzim… Stráže obrany státu na podzim 1938, o přípravě prvního samopalu pro československou armádu, o…

Vzpomínky generála Krejčího   Pavel Šrámek   Pondělí 17.09.2018, 21:39

… pana generála. Kniha je rozdělena do pěti částí. první část obsahuje vzpomínkové texty, druhá vyjádření… z let 1963 až 1968, třetí zase záznamy o některých událostech ze života generála Krejčího. Čtvrtou…

Ztracené varty   Pavel Šrámek   Neděle 15.04.2018, 21:59

… 1938. Patří k nim i práce Ztracené varty – strážci šumavské hranice 1938 od Radana Láška z nakladatelství Codyprint. V publikaci najde čtenář vůbec první souhrnné zpracování dramatických událostí z podzimu 1938 na šumavské hranici od Železné Rudy po Vyšší Brod. V první části jsou podrobně zmapovány…

Příběh jednoho pilota   Pavel Šrámek   Pondělí 2.04.2018, 08:58

… i piloty, letouny a události s nimi spojené. V první části popisuje podíl čs. vojenského letectva na… i pravidelnou leteckou dopravu na hlavních leteckých tratích. Druhá část publikace přibližuje životní…

Osmičkový rok na internetu   Pavel Šrámek   Neděle 11.03.2018, 13:18

… V letošním osmičkovém roce nás čeká řada… mimo jiné i speciální projekty na internetu. první z nich na www.totostoleti.cz připravila…

Pochody po opevnění   Pavel Šrámek   Neděle 17.09.2017, 17:10

… jsou neodmyslitelně spjaté právě s rokem 1938. první z pochodů začíná 23. září mezi 8. až 10. hodinou… v 8 hodin na tvrzi Hanička u Rokytnice v Orlických horách. Tento pochod je zařazený do tzv.…

Moravští vojáci na frontách Velké války   Pavel Šrámek   Pondělí 20.02.2017, 08:22

… V listopadu loňského roku bylo v Brně otevřeno… připravil spolek Signum Belli 1914 o moravských (ale i českých) vojácích v 1. světové válce 1914…

Pušky a bodáky vzor 24   Pavel Šrámek   Pondělí 24.10.2016, 21:43

… především na pušku a bodák vz. 24, ale věnuje se i dalším tématům jako je nákup pušek rakouského, německého, italského a francouzského původu zavedených v československé armádě v prvních letech existence Československa. Všímá si také pušek a bodáků, které přivezli do vlasti legionáři z Ruska, tj.…

Vojáci Švejkova pluku   Pavel Šrámek   Pondělí 18.04.2016, 17:23

… vztahující se k jihočeské vojenské historii. první tvoří vzpomínky vojáků z obce Chotýčany u… tvoří vzpomínky vojáků z obce Chotýčany u Českých Budějovic na 1. světovou válku, které jsou…

Digitální studovna Ministerstva obrany   Pavel Šrámek   Úterý 23.02.2016, 18:06

… objevit literatura k vojenským dějinám českých zemí, kterou dlouhá léta digitalizuje knihovna… vojenské úmrtní matriky a kartotéky padlých z první světové války, na jejichž digitalizaci pracuje…

Legionáři s lipovou ratolestí   Pavel Šrámek   Pondělí 18.01.2016, 20:28

… armádě generálské hodnosti. Zatímco oba první dva svazky byly věnovány rodákům z Kraje… Všechny životopisy doprovází stejně jako u minulých svazků zajímavé fotografie a další dokumenty.…

Pozorovatelny Civilní obrany   Pavel Šrámek   Pondělí 28.09.2015, 09:30

… Civilní obrany v Přerově-Dluhonicích, přináší první ucelený pohled na pozorovatelny Civilní obrany… publikaci o rozsahu 250 stran (z toho 125 textových) a s cenou 330 korun připravilo nakladatelství…

Tajemství vojenského kufříku podruhé   Pavel Šrámek   Pondělí 14.09.2015, 19:25

… tentokrát na období 2. světové války. Hra je určena pro žáky a studenty základních a středních škol a podle věku je rozdělena do dvou samostatných aktivit. První aktivita nazvaná Muzeum v krabičce 2. světová válka je určena pro žáky od 7 do 12 let a úkolem každého hráče je zmapovat vybraný…

Kniha o generálu Husárkovi   Václav Bartoš   Čtvrtek 5.02.2015, 10:44

První letošní knižní novinkou, o které bychom… o blízkého spolupracovníka generála Gajdy v ruských legiích, zakladatele studia strategie v…

Knihy o 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 22.12.2014, 10:13

… výročí se samozřejmě odrazilo také v knižní produkci, o které jsme se již několikrát zmínili v našich tipech. Nejvíce se objevilo vzpomínek a deníkových zápisků, například Válečné zápisky z první světové války Aloise Dolejše, Moje záznamy ze světové války Františka Černého, Vzpomínky z 1. světové…

Legiovlak v Praze   Pavel Šrámek   Středa 22.10.2014, 11:44

… rámci projektu k 100. výročí vzniku československých legií v roce 1914 a seznámit se s ní bude možné… na vytvoření legionářského vlaku tak přinesl své první výsledky v podobě značného zájmu veřejnosti.…

Databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pátek 29.08.2014, 20:35

… O databázích na webových stránkách Vojenského… padlých v 1. světové válce. Přesněji řečeno její první část, která obsahuje údaje o vojácích, kteří…

Výstavy k 1. světové válce   Pavel Šrámek   Středa 23.04.2014, 11:16

… s předstihem, což lze jen přivítat. Jako první tak učinilo muzeum v severočeském Frýdlantu a… muzeum v Brně. Pokud jde o náměty jednotlivých výstav, většinou jsou zaměřeny obecně na 1.…

Akce k výročí Velké války   Pavel Šrámek   Středa 1.01.2014, 08:45

… Rok 2014 je rokem hned několika výročí… 1944 a především rovných 100 let od vypuknutí první světové války v roce 1914. Právě poslední výročí…

Vzpomínky na září 1938   Pavel Šrámek   Čtvrtek 5.09.2013, 14:07

… V měsíci září uplyne již 75 let od dramatických… na objektech bývalého československého opevnění. první z nich proběhne již 14. 9. na pevnosti N-S-82…

Projekt "Legie 100" podruhé   Pavel Šrámek   Středa 26.06.2013, 12:30

… měl připomenout sto let od vzniku československých dobrovolnických jednotek – legií v Rusku a ve… by pak měla vyjít v nakladatelství Naše vojsko první část obsáhlé publikace o československých

Naučná stezka poválečným opevněním   Pavel Šrámek   Neděle 17.06.2012, 10:50

… Stezka má název Utajená obrana a jedná se o první oficiální zpřístupnění objektů polní obrany z… pro veřejnost. Je rozdělena do dvou samostatných okruhů, které mají společné výchozí místo v…

Čs. vojenští diplomaté 1938-1945   Pavel Šrámek   Neděle 18.03.2012, 18:04

… K 73. výročí okupace českých zemí Německem… 1938–1945. Zkušená historička v ní předkládá první podrobné zmapování aktivit a osudů…

Nová kniha o čs. opevnení   Pavel Šrámek   Neděle 15.05.2011, 10:00

… regionálně zaměřené práce jdoucí často do značných podrobností. Nyní se zase začaly souhrnné práce… nakladatelství Mladá fronta. Jedná se o vůbec první souhrnné zpracování problematiky lehkého…

Přednášky z vojenské historie   Pavel Šrámek   Pondělí 15.03.2010, 15:30

… historie můžete navštívit koncem března v Praze. první se koná ve středu 24. 3. v 17.30 hodin na… o ozbrojené vojenské převraty na počátku padesátých let, ve kterém vystoupí historici z Ústavu pro…

Soutěž o československých legiích   Pavel Šrámek   Úterý 17.11.2009, 09:26

… soutěže s názvem Co víš o československých legiích?. Zúčastnit se jí mohou žáci základních… Soutěž proběhne celkem ve třech kolech. V prvním, které se koná na školách, soutěžící vypracují…

Výročí vzniku Generálního štábu   Pavel Šrámek   Neděle 11.10.2009, 20:54

… října na Vítězném náměstí v Praze 6 Dejvicích. první den, 15. října vystoupí s projevy vrchní velitel… října vystoupí s projevy vrchní velitel ozbrojených sil, ministr obrany a náčelník Generálního…

Pevnostní muzea netradičně   Pavel Šrámek   Středa 22.04.2009, 09:33

… československého předválečného opevnění v okolí východočeských Králík sdružená do Králické pevnostní… předvede bojovou techniku v pohybu. Během prvního společného víkendu 25. a 26. 4. se takto…

Pozvánka na výstavy   Pavel Šrámek   Čtvrtek 23.10.2008, 08:06

… a managementu Univerzity obrany v Brně. první z nich nazvaná Svoboda v ohni zrozená… fotografie a exponáty z působení československých vojáků v zahraničním odboji v letech 1. a 2.…

Nové knihy   Pavel Šrámek   Pondělí 21.07.2008, 17:22

… Tipů dostanou jen některé z nich. A protože bychom vás nechtěli ochudit ani o ty ostatní, rozhodli jsme se na ně upozornit ve speciálních tematických článcích. První z nich se bude věnovat Stráži obrany státu. Nedávným vydáním třetího dílu Jednotka určení SOS dokončil Radan Lášek svoji práci na…

Cena za velmi dobrý počin na poli dějin československé předválečné a poválečné armády v roce 2006   Pavel Šrámek   Čtvrtek 8.02.2007, 08:10

… a poválečné armády hned několik velmi zajímavých událostí, které bychom vám rádi připomněli,… 19201938“ www.libri.cz/kniha.php? Vydání prvního dílu knihy „Československé vojenské letectvo…

Vracíme se ke vzniku samostatného Československého státu v rámci oslav 88. výročí   Václav Bartoš   Středa 1.11.2006, 10:12

… o něco lepší technika včetně menšího mixážního pultu, to je ovšem na uvážení každého autora, nejdůležitější je obsah a jeho zajímavost). Jedním z prvních českých soukromých podcastů můžete slyšet na adrese http://podokapsy.libsyn.com/ Příjemný poslech přeje Václav Bartoš …

Muzeum historické vojenské techniky (Museum für historische Wehrtechnik) v obci Röthenbach an der Pegnitz   Václav Bartoš   Úterý 17.10.2006, 23:46

… v obci Röthenbach an der Pegnitz nedaleko východního předměstí Norimberka spolek místních… v r.1984. V současné době je otevřeno každou první a druhou sobotu v měsíci od 14 do 17 hodin. Po…

Bojová ukázka NAPADENÍ ČSR 1938   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 17:32

… opevnění u Opavy- Milostovic, která se bude konat dne 9.9.2006. Akce bude mít název NAPADENÍ ČSR 1938 a půjde o fikci možného střetnutí ozbrojených sil první republiky s jednotkami německé armády. Samotné střetnutí bude zasazeno do prostoru linie bývalého čs. opevnění, přičemž hlavním bojovým…

Od Sněžného na Babí   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 17:11

… Tuto toulku můžete podniknout nejefektivněji první víkend v měsicí, jelikož lehký objekt u Sněžného… jste poznali celou skladbu čs. opevnění od lehkých objektů vzor 37 a 36 přes samostatné a tvrzové…

Val na obranu republiky   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 16:54

… zaměřuje na konkrétní prostor Králicka (východní část Pardubického kraje), které… Ředitelství opevňovacích prací a vybetonování prvního čs. moderního pevnostního objektu. Val na…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… 1938 v české historiografii. Proto Tesařův na první pohled logický závěr, že Československo nebylo… a prosazováno a přitom chybělo na důležitých úsecích, například na jižní Moravě. 4. Ve…


Jak vyhledávat?