Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Odjezd dalších útvarů během 1. etapy odsunu sovětských vojsk z Československa   Pavel Šrámek   Pondělí 13.07.2020, 20:10

… letectva opustil vrtulníkový pluk z Olomouce, průzkumná letka z letiště Boží Dar a letka bezpilotních průzkumných prostředků z Luštěnic. Z útvarů v bezprostřední podřízenosti milovického velitelství skupiny se jednalo o prapory REB a protichemické ochrany. Zahájen byl rovněž odvoz munice a…

Odsun 48. motostřelecké divize ze Šumperka, České Třebové, Olomouce, Klášterce nad Orlicí a Červené Vody   Václav Bartoš   Čtvrtek 4.06.2020, 08:00

… transportů vypravených ve dnech 1.-10.května ze železničních stanic Žamberk a Letohrad. Celkem bylo pro odsun 48.motostřelecké divize, včetně útvarů z posádky Vysoké Mýto, zapotřebí 96 železničních transportů (republiku opustily přes železniční stanici Čierna na Tisou) a dvou silničních převozů…

Odsun sovětských vojsk z Vysokého Mýta   Pavel Šrámek   Pátek 1.05.2020, 13:38

… chemické ochrany, 909.prapor materiálního zabezpečení, 88.prapor oprav techniky, 34.zdravotnický prapor, polní pošta a polní banka. Z dalších útvarů se jednalo o posádkový spojovací uzel, vojenský soud a prokuraturu, dům důstojníků, oblastní oddělení ubytovací a stavební služby a obchodní…

Odsun 31. tankové divize z Bruntálu, Krnova a VVP Libavá   Pavel Šrámek   Čtvrtek 2.04.2020, 17:07

… 1992 stala Opava. Naproti tomu krnovská pobočka 5.tankové základny (VÚ-4305/B, mjr. Z. Lutka), mající za úkol v případě mobilizace vytvořit část útvarů 17.tankové divize (tankový pluk a průzkumný prapor), zcela zanikla. Přebírání uvolněných objektů proběhlo od 8. do 17.října. Komise pod vedením plk.…

Výročí zahájení odsunu prvního útvaru sovětské armády z Československa   Pavel Šrámek   Úterý 25.02.2020, 17:36

… Počet sovětských vojáků byl představiteli místního občanského fóra odhadován na tři až čtyři tisíce včetně rodinných příslušníků. Úplné stažení útvarů sovětské armády se ovšem začalo připravovat již několik týdnů předtím. První jednání expertních skupin obou států proběhlo 15. až 16. ledna 1990 v…

K historii radiotechnického vojska   Pavel Šrámek   Středa 11.12.2013, 07:03

… Nelehkou službu u radiotechnického vojska ilustrují vzpomínky vojáků z povolání i základní služby. V knize jsou uvedena fakta o budování jednotek a útvarů, o systému vidových hlásek či narušeních našeho vzdušného prostoru, doložená přepisy protokolů, výňatky z rozkazů atd. Samostatné kapitoly jsou…

Historie útvarů 1. tankové divize   Pavel Šrámek   Neděle 9.12.2012, 17:45

… jsme vás upozorňovali na knihu Historie 1. tankové divize, která u vás vyvolala značný zájem. Nyní vyšlo její pokračování, a to pod názvem Historie útvarů 1. tankové divize. Autor, bývalý náčelník chemické služby 1. tankové divize Vladimír Kubánek, se tentokrát zaměřil na historii útvarů, které byly…

Mimořádná kniha o čs. armádě   Pavel Šrámek   Neděle 28.11.2010, 19:02

… části československé mobilizované armády k 30. 9. 1938. Autoři do knihy, jejíž časový rozsah je od léta 1938 až do března 1939, zařadili asi 650 útvarů od úrovně armády až na stupeň prapor, výjimečně i rota či četa a družstvo, přičemž se zaměřili především na útvary pěchoty, u kterých uvádí…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… v platnost nová organizace válečné armády, byla zahájena výstavba opevnění a zlepšena organizace mírové armády. Změny se dotkly například pěších útvarů, které dostaly protitankové kanony, nebo útvarů útočné vozby (obrněné jednotky), jejichž počet byl ztrojnásoben, činnost zahájila sborová…


Jak vyhledávat?