Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Pochody po opevnění   Pavel Šrámek   Neděle 17.09.2017, 17:10

… objektech československého opevnění, které jsou neodmyslitelně spjaté právě s rokem 1938. První z pochodů začíná 23. září mezi 8. až 10. hodinou na železniční zastávce v obci Mladkov na Ústeckoorlicku a vede po opevnění na Králicku včetně tvrze Bouda. Menší startovné se platí jen v případě, že účastník…

Zimní akce na čs. opevnění   Pavel Šrámek   Pondělí 24.01.2011, 10:45

… návštěvníci nedostanou. Další víkend, dne 5. 2. a 6. 2., ve 12 a 14 hodin jsou připraveny mimořádné prohlídky zaměřené tentokrát na podzemní železnici. Zájemcům bude předvedena manipulace s vagóny úzkorozchodné pevnostní železnice pomocí akumulátorové lokomotivy a ukázka ruční manipulace s…

Tvrz Hůrka otevřena pro veřejnost   Pavel Šrámek   Pondělí 25.08.2008, 08:12

… systém, kde lze shlédnout řadu vzácných exponátů, např. původní posuvná pancéřová vrata, funkční šikmý výtah nebo lokomotivu a vagony úzkorozchodné železnice. A i když se tvrz nachází teprve na počátku rekonstrukčních prací, je návštěva zatím přístupné části podzemí jedinečným zážitkem. Podrobnosti lze…

Těžké opevnění na Staroměstsku     Neděle 30.07.2006, 17:21

… přístupné díky obětavé práci klubu, můžete navštívit každou lichou sobotu od 1. května do 31.října, od 9.00 do 16.00. Cestu můžete začít buď přímo u železniční stanice, kde se nachází informační tabule naučné stezky zahrnující šest bunkrů těžkého opevnění místní obranné linie (srub StM S 30, StM S 31a,…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… mohlo posloužit při obraně. Zájem se soustřeďoval na vojenské útvary, bojeschopné muže, obilí, koně a dobytek. Hlavní roli při evakuaci měla sehrát železnice, jejíž síť byla ve 30. letech na základě tzv. železničního programu systematicky rozšiřována a zdokonalována. Velení armády, které si dobře…


Jak vyhledávat?