Toulky minulostí


Nový web Vojenského ústředního archivu

Vojenský ústřední archiv Praha spustil nové webové stránky na snadno zapamatovatelné adrese www.vuapraha.cz. Oproti těm starým mají lepší grafiku a celkové jsou přehlednější. Popsány jsou všechny organizační složky, nejpodrobněji pak Vojenský historický archiv, včetně písemných, telefonických a mailových kontaktů. Nechybí ani výroční zprávy Vojenského historického archivu za poslední roky a kontakty na slovenské vojenské archivy. Na webových stránkách jsou dále k dispozici databáze československých legionářů z 1. světové války a databáze padlých, zemřelých a nezvěstných československých vojáků z 2. světové války, nabízející vyhledávání podle příjmení, jména a místa narození. Tento počin jistě potěší všechny zájemce o naši novodobou vojenskou historii.

Pavel Šrámek | Pondělí 5.04.2010, 20:42 | Informace, zajímavosti, akce | 6356x


Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2009

Vaše letošní hojná účast nás velice potěšila. Po tom, co jste loni ocenili získání československého lehkého tanku LT-35 do sbírek Vojenského historického ústavu se vaše pozornost opět obrátila k internetovému počinu, kterým se stalo spuštění webových stránek projektu Utajená obrana železné opony.

Děkujeme vám za účast v anketě a zájem o dějiny čs. armády.

1. Odhalení pomníku operace Anthropoid v Praze (36 hlasů)

2. Jubilejní 20. ročník akce Bahna (14 hlasů)

3. Vydání knihy Nástin personálních ztrát československé armády v době od 21. května 1938 do 31. března 1939 (13 hlasů)

4. Vydání knihy Draze zaplacená svoboda. Osvobození Československa 1944–1945 (16 hlasů)

5. Spuštění webových stránek Vojenského historického ústavu Bratislava (21 hlasů)

6. Spuštění webových stránek projektu Utajená obrana železné opony (119 hlasů)

Václav Bartoš | Pondělí 29.03.2010, 08:18 | Cena za velmi dobrý počin na poli dějin čs. armády | 820x


Přednášky z vojenské historie

Hned tři přednášky z naší nedávné vojenské historie můžete navštívit koncem března v Praze. První se koná ve středu 24. 3. v 17.30 hodin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha, kdy na téma „Československá vojenská diplomacie za obnovu státu 1939–1945“ bude hovořit PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. z Historického ústavu akademie věd. Následující den od 17 hodin proběhne v budově Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwiecově ulici seminář věnovaný pokusům o ozbrojené vojenské převraty na počátku padesátých let, ve kterém vystoupí historici z Ústavu pro studium totalitních režimů a Vojenského historického ústavu. A konečně v pondělí 29. 3. v 19 hodin na vás čeká v Městské knihovně na Mariánském náměstí přednáška „Generál Podhajský a jeho doba“. Hovořit bude ing. Josef Fučík, autor nedávno vydané knihy o této významné vojenské osobnosti.

Pavel Šrámek | Pondělí 15.03.2010, 15:30 | Informace, zajímavosti, akce | 1047x


Evidence válečných hrobů

Ministerstvo obrany ČR zpřístupnilo počátkem února pro veřejnost svoji centrální evidenci válečných hrobů. Evidence je dostupná z internetových stránek www.valecnehroby.army.cz/ prostřednictvím odkazu „Evidence VH“. Lze v ní vyhledávat jak údaje o válečných hrobech v České republice („Hledání VH v ČR“), tak i o českých válečných hrobech v zahraničí („Hledání VH v zahraničí“), a to buď podle údajů o pohřbených osobách (záložka „Hledání podle osobních údajů“), nebo podle údajů o válečném hrobě (záložka „Hledání podle údajů o VH“). Je také možné zobrazit všechny válečné hroby v terénu pomocí „Mapa lokalit VH“, přičemž pro zobrazení hrobů v České republice je nutné provést přiblížení vybrané oblasti. Zahraniční válečné hroby se zobrazují i v základním náhledu.

Pavel Šrámek | Neděle 21.02.2010, 14:23 | Informace, zajímavosti, akce | 2501x


Zajímavá výstava v Trutnově

Pokud v těchto nebo v následujících dnech zavítáte na Trutnovsko, udělejte si čas a navštivte výstavu „Stráž obrany státu a léta ohrožení republiky“ v Trutnově. Do 10. 1. 2010 bude přístupná ve zdejším Muzeu Podkrkonoší, které ji připravilo společně s Československou obcí legionářskou – jednotou Mladá Boleslav. Výstava se zaměřuje na činnost Stráže obrany státu na území severovýchodních Čech, kterou se snaží přiblížit pomocí velkého množství dobových exponátů. K vidění je tak vedle řady figurín ve stejnokrojích například vojenský motocykl nebo zbraně používané příslušníky Stráže obrany státu. Doslova unikátní je pak ztvárnění polního stanoviště jednoho z družstev „sosáků“, které nás přenese do dramatické doby na konci 30. let 20. století.

Pavel Šrámek | Neděle 13.12.2009, 18:30 | Informace, zajímavosti, akce | 1098x


Český rozhlas o československém opevnění

Veřejnoprávní rozhlas přišel s dalším zajímavým projektem z naší nedávné historie, tentokrát věnovaným československému opevnění. Inspirovat se nechal knihou „Utajená obrana železné opony“, která vyšla v loňském roce. Stejně jako kniha je projekt zaměřen na využití opevnění v Československu po 2. světové válce. Vstupní stránku projektu naleznete na www.rozhlas.cz/bunkry a seznámíte se na ní všeobecně s československým opevněním, několika příklady jeho poválečného využití, aktualitami a také diskusí k projektu. Můžete odtud dále spustit aplikaci „Utajená obrana železné opony“, kde na vás čekají mnohé podrobnosti k poválečnému opevnění. Vše je přehledně zpracováno a doplněno bohatými fotografickými a filmovými přílohami, ať již dobovými nebo ze současnosti. Součástí je i výzva „Hledejte s námi bunkr“, jejímž cílem je najít opuštěné a zapomenuté objekty poválečného opevnění. Na celém bezesporu atraktivním projektu se podílí Český rozhlas Leonardo ve spolupráci s Vojenským ústředním archivem a Vojenským historickým ústavem a jak již bylo řečeno, zapojit se můžete i vy.

Pavel Šrámek | Pátek 27.11.2009, 22:38 | Informace, zajímavosti, akce | 1647x


Soutěž o československých legiích

Občanské sdružení „Odkaz legionářů a odboje v naší vlasti“ vyhlásilo již 8. ročník celostátní soutěže s názvem „Co víš o československých legiích?“. Zúčastnit se jí mohou žáci základních nebo středních škol z České republiky a také ze Slovenska. Soutěž proběhne celkem ve třech kolech. V prvním, které se koná na školách, soutěžící vypracují odpovědi na 20 otázek týkajících se československých legií. V druhém kole je čekají písemné práce na zadané téma, které posoudí společná komise složená z odborníků. Ti nejlepší soutěžící postoupí do třetího kola, které vyvrcholí finálem a vyhlášením vítězů. Otázky pro první kolo a další podrobnosti naleznete na www.rysavy.cz.

Pavel Šrámek | Úterý 17.11.2009, 09:26 | Informace, zajímavosti, akce | 1183x


Výročí vzniku Generálního štábu

Dne 15. října 1919 byla schválena organizace Ministerstva národní obrany Československé republiky, čímž byl mimo jiné definitivně potvrzen vznik Hlavního štábu branné moci existujícího de facto od 12. července 1919. Toto významné výročí si Armáda České republiky připomene ve dnech 15. a 16. října na Vítězném náměstí v Praze 6 – Dejvicích. První den, 15. října vystoupí s projevy vrchní velitel ozbrojených sil, ministr obrany a náčelník Generálního štábu, následovat bude křest knihy Srdce armády – Generální štáb 1919–2009 a opakované promítání stejnojmenného filmového dokumentu. Druhý den, 16. října bude vedle dokumentu Srdce armády promítán ještě dokument Povodně 2009. Až do 19. října bude pak před budovou současného Generálního štábu Armády ČR výstava o jeho historii.

Pavel Šrámek | Neděle 11.10.2009, 20:54 | Informace, zajímavosti, akce | 1297x


Den otevřených dveří v Invalidovně

V sobotu 12. 9. 2009 budete mít od 9 do 18 hodin jedinečnou příležitost seznámit se během dne otevřených dveří s historií i současností pražské Invalidovny. Den organizuje v rámci „Dnů evropského dědictví“ Vojenský ústřední archiv, jehož ředitelství a část podřízených složek v této budově sídlí. Pro návštěvníky bude připravena asi 45minutová prohlídka, během které se dozví o dějinách této významné památky z roku 1737 využívané postupně jako invalidovna, kasárna, muzeum a archiv, o jejím zázemí a dalších zajímavostech, například kašně na nádvoří nebo kapli Sv. Kříže, chybět nebudou ani informace o současném využití. K dispozici bude také propagační materiál s tématikou vojenského archivnictví, pamětní pohlednice a příležitostné razítko.

Pavel Šrámek | Pondělí 7.09.2009, 21:23 | Informace, zajímavosti, akce | 1428x


Odešla osobnost bunkrologického hnutí

Je všeobecně známo, že vojenská historie je u nás záležitostí četných amatérských nadšenců, kteří ve svém volném čase a na své náklady pečují o vojenské památky. Zvláště početní jsou tzv. bunkrologové, kteří se zabývají objekty československého předválečného opevnění. K nejuznávanějším z nich patřil Aleš Horák z Náchoda. Začínal na tvrzi Dobrošov, pak působil na tvrzi Bouda, aby nakonec našel své místo na srubu Březinka. Jeho zásluhou se tento objekt stal doslova klenotem, který přitahoval zájemce z blízkého i širokého okolí. Aleš Horák se však věnoval i propagaci československého předválečného opevnění, navazování mezinárodních kontaktů a snažil se také o spolupráci jednotlivých pevnostních muzeí. Poslední plán vytvořit v okolí Náchoda pevnostní skanzen mu již zákeřná nemoc nedovolila dokončit. Odešel tak člověk, který toho pro československou vojenskou historii opravdu mnoho vykonal. Čest jeho památce!

Pavel Šrámek | Středa 26.08.2009, 12:39 | Informace, zajímavosti, akce | 1590x