Toulky minulostí


Hrob generála Ludvíka Svobody

obrazek Pokud navštívíte město Kroměříž, najdete zde kromě známého zámku a zahrad také hrob generála Ludvíka Svobody, jediného generála československé armády, který se stal prezidentem. Ludvík Svoboda se narodil roku 1895 v Hroznatíně u Třebíče. V roce 1915 byl povolán do rakousko-uherské armády, dostal se do ruského zajetí a vstoupil do československých legií. V jejich řadách bojoval například u Zborova a v roce 1920 se vrátil domů. Chvíli hospodařil na statku, ale v roce 1921 vstoupil do československé armády. Vyučoval mimo jiné na Vojenské akademii v Hranicích a od roku 1934 působil v Kroměříži, kde se usadil. Po německé okupaci se zapojil do odboje a v létě 1939 odešel do Polska, kde organizoval československou vojenskou jednotku. Po porážce Polska se dostal do Sovětského svazu, kde vytvořil československou vojenskou jednotku, která pod jeho velením bojovala po boku Rudé armády proti Němcům a rozrostla se až na armádní sbor. Na jaře 1945 se stal ministrem národní obrany a zůstal jím až do jara 1950, kdy byl odvolán. V roce 1952 byl krátce vězněn a poté rehabilitován. V letech 1955 až 1958 byl náčelníkem Vojenské akademie Klementa Gottwalda. V březnu 1968 se stal československým prezidentem a znovu pak o pět let později. V důsledku zdravotních problémů musel prezidentskou funkci v roce 1975 opustit. Ludvík Svoboda zemřel v roce 1979 v Praze. Jeho ostatky byly nejprve uloženy v Národním památníku na Vítkově, v roce 1993 byly pak přeneseny do Kroměříže. Místo jeho posledního odpočinku najdete na kroměřížském městském hřbitově nedaleko Výstaviště Floria.

Pavel Šrámek | Neděle 9.02.2020, 11:46 | Informace, zajímavosti, akce | 409x


Digitální studovna Ministerstva obrany

V únoru 2016 jsme psali o Digitální studovně Ministerstva obrany na webu kramerius.army.cz. Pokud studovnu využíváte, asi jste zjistili, že ji lze najít také na webu www.digitalniknihovna.cz/dsmo. Jaký je mezi oběma weby rozdíl? Na první, starší doméně kramerius.army.cz je původní Digitální studovna a původní tzv. klient. Vypadá sice poněkud zastarale a není uživatelsky nejpřívětivější, ale zato umožňuje fulltextové vyhledávání se zapojením pokročilé syntaxe, například při vyhledávání v seznamech ztrát z první světové války. Na druhé adrese www.digitalniknihovna.cz/dsmo funguje nově vyvinutý a nedávno nasazený klient, který je pro běžné prohlížení a pročítání mnohem příjemnější, přičemž disponuje responzivním designem a tím se přizpůsobuje displejům mobilních zařízení. Tento klient však za svým starším „bratrem“ pokulhává právě v oblasti speciálního vyhledávání, kterou oceňují zpravidla náročnější uživatelé. Pracuje se sice na tom, aby nový klient svými funkcemi plně nahradil toho starého, ale zatím se to nepodařilo. V blízké budoucnosti by pak Digitální studovna Ministerstva obrany měla přejít na nového klienta, který poběží pod doménou digitalnistudovna.army.cz, což bude primární adresa určená pro většinu méně náročných uživatelů. Starý klient na kramerius.army.cz bude přitom sloužit i nadále, takže bude jen na každém uživateli, pro jakou formu zpřístupnění se rozhodne. Za poskytnuté informace děkujeme Tomáši Kykalovi z Vojenského historického ústavu Praha.

Pavel Šrámek | Neděle 5.01.2020, 09:45 | Informace, zajímavosti, akce | 380x


Československá armáda a rok 1989

obrazek K letošnímu 30. výročí pádu komunistického režimu v Československu připravil historik Vojenského historického ústavu Praha Prokop Tomek publikaci „Československá armáda v čase Sametové revoluce“ s podtitulem „Proměny ozbrojených sil na přelomu osmdesátých a devadesátých let“. Tématem této práce je rok 1989 v československé armádě a následné události až do rozdělení státu v roce 1992 a vzniku samostatné Armády České republiky. První část je věnována ČSLA na konci osmdesátých let. Popisuje postupně stav armády v té době, krizi zbrojní výroby a nákupy zbraní v roce 1989 nebo úvahy a snahy o proměnu tehdejší základní vojenské služby. Druhá část se zaměřuje na listopad 1989 a roli armády. Rozebírají se zde přípravy armády na možný zásah v průběhu roku 1989, situace armády v průběhu listopadových dní nebo přípravy na převzetí televizního vysílání. Třetí část zachycuje první fázi polistopadového vývoje do podzimu 1990 a odvolání ministra Vacka. Lze se dočíst o změnách v armádních strukturách během roku 1990, postoji velitelského sboru ke změnám a poklesu zájmu o armádu během roku 1990. Čtvrtá část je pak věnována období transformace let 1991 a 1992. Popisuje počátky účasti na zahraničních misích, situaci sovětských vojsk po listopadu 1989 a jejich odsun nebo změny v armádě během roku 1991. Poslední, pátá část představuje cestu k rozdělení státu a armády. Čtenář se dozví například o ohlasech vojenské otázky na Slovensku, událostech roku 1992 v československé armádě a jejím rozdělení. Text je doplněn organizačními i personálními přehledy a životopisy vybraných osobností. Zajímavou knihu v pevné vazbě o rozsahu 255 stran lze zakoupit v běžných knihkupectvích a nabízí ji dále internetová knihkupectví například www.kosmas.cz.

Pavel Šrámek | Čtvrtek 5.12.2019, 22:07 | Informace, zajímavosti, akce | 328x


Kniha o opevnění Berounska

obrazek Po loňském vydání vzpomínek generála Ludvíka Krejčího se Radan Lášek a nakladatelství Codyprint vrátili k tematice čs. předválečného opevnění, a to knihou „Opevněná Berounka – fortifikace na Berounsku a jejich obránci 1938“. Jak již název napovídá, kniha se věnuje výstavbě lehkého opevnění v okolí Berouna, které tvořilo součást opevněného předmostí Prahy. Kromě samotného podrobného popisu výstavby pevnostních objektů a jejich dalších osudů po roce 1938 nechybí detailní popis jednotek předurčených pro obranu opevnění a událostí v září a říjnu 1938 za mobilizace. Vše dále doplňují informace o vojenské posádce v Berouně a pěším pluku 38, který ji tvořil, odbojové skupině Obrana národa na Berounsku a životopisy vybraných vojenských osobností. Text doprovází okolo 300 dobových fotografií, pohlednic, leteckých snímků a technických výkresů, které dotváří celkově výborný dojem z celé knihy formátu A4 na křídovém papíře. „Opevněnou Berounku“, která nepochybně potěší každého zájemce o předválečnou československou armádu, můžete zakoupit v běžných knihkupectvích a nabízí ji dále internetová knihkupectví například www.kosmas.cz, www.boudamuseum.com, www.bunkry.cz. Ukázky z knihy si můžete prohlédnout na www.codyprint.cz.

Pavel Šrámek | Úterý 5.11.2019, 22:05 | Informace, zajímavosti, akce | 499x


Manévry na Kroměřížsku 1929

obrazek V letošním roce uplynulo 90 let od manévrů československé armády na Kroměřížsku. Konaly se koncem léta od 26. do 29. srpna 1929 a šlo o jedny z největších tehdejších vojenských manévrů. Zúčastnilo se jich více než 25 000 vojáků československé armády a četní významní hosté. Přijel například prezident Tomáš G. Masaryk a předseda vlády František Udržal, ze zahraničí pak francouzský maršál Henri Philippe Pétain, rumunský generál Nicolae Samsonovici nebo jugoslávský generál Milan Milovanović. A právě tuto událost významnou pro historii města Kroměříže se rozhodl připomenout zdejší státní okresní archiv dvěma přednáškami v jeho prostorách. Při první ve středu 23. 10. od 17 hodin bude o manévrech v srpnu 1929 podrobně hovořit Radomír Zavadil. Při druhé ve středu 30. 10. opět od 17 hodin se bude autor tohoto textu věnovat významným osobnostem přítomných na manévrech. Obě přednášky jsou volně přístupné. Pokud budete mít čas a chuť, můžete se přijít něco dozvědět o manévrech československé předválečné armády.

Pavel Šrámek | Čtvrtek 3.10.2019, 19:35 | Informace, zajímavosti, akce | 336x


Výstava dokumentů k roku 1938

Měsíc září je tradičně spojen s události roku 1938, které nám připomene řada akcí, ať již pravidelných konaných každoročně nebo jednorázových. K těm prvním patří například vzpomínka na příslušníky finanční stráže a Stráže obrany státu v Lužických horách u pomníku čs. hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá – Waltersdorf v sobotu 21. 9. K těm druhým zase patří výstava „Rozbití Československa 1938–1939 – Nově zpřístupněné dokumenty ruských archivů“, která bude od 1. do 30. 9. 2019 k vidění v prostorách Metropolitní univerzity Praha v Praze 10 – Strašnicích. Metropolitní univerzita Praha ji pořádá ve spolupráci s Federální archivní agenturou Ruské federace a Historickým ústavem Akademie věd České republiky. Na výstavě budou prezentovány fotokopie cca 140 archivních dokumentů a fotografií mapujících zahraniční politiku Sovětského svazu vůči nacistickému Německu, Rakousku a Československu z období od září 1937 do března 1939, přičemž vystavené dokumenty budou v České republice představeny odborné i laické veřejnosti takto poprvé. Další informace o výstavě a také s ní spojené vědecké konferenci „Sovětský svaz a Mnichov 1938“ najdete na webu Metropolitní univerzity. A pokud vám to s návštěvou nevyjde, můžete se podívat na web archivní agentury Ruské federace, kde je několik stovek dokumentů z ruských archivů týkajících se Československa a let 1937 až 1939.

Pavel Šrámek | Pátek 30.08.2019, 16:02 | Informace, zajímavosti, akce | 329x


Kniha o válečných plánech

obrazek Když se na knižním trhu nedávno objevila kniha „Plánování nemyslitelného“ s podtitulem „Československé válečné plány 1950–1990“ bylo to již třetí vydání této práce. Poprvé vyšla roku 2007 a její editor Petr Luňák v ní zachytil válečné plány československé armády z let studené války od počátku 50. let do konce 80. let minulého století. Jedná se celkem o 14 dokumentů, buď přímo válečných plánů nebo záležitostí se k nim vztahujícím, představených formou doslovného přepisu s vysvětlujícími poznámkami. Dokumenty doplňují dvě přílohy, první týkající se důsledků zničení vltavské kaskády v případném konfliktu a druhá tvořená rozhovory s generály československé armády. Vše doplňuje úvodní vysvětlující studie Petra Luňáka o přípravách východního bloku na válku v jaderném věku. Díky atraktivnímu tématu i kvalitnímu zpracování kniha vzbudila v minulosti značný zájem a lze předpokládat, že i její nové vydání, které se od těch předchozích odlišuje jen aktualizovanou předmluvou, si brzy najde své čtenáře. Zajímavou knihu v pevné vazbě o rozsahu 439 stran lze zakoupit v běžných knihkupectvích a nabízí ji dále internetová knihkupectví například www.kosmas.cz.

Pavel Šrámek | Sobota 22.06.2019, 20:46 | Informace, zajímavosti, akce | 411x


Kde hledat informace 2

Před dvěma měsíci jsme psali o bibliografické databázi Historického ústavu AV ČR, nyní vám chceme přiblížit další databázi, a to databázi archivních fondů a sbírek v České republice. Tu lze nalézt na webových stránkách ministerstva vnitra v části O nás – Archivnictví a spisová služba – Archivnictví zde. Obsahuje přehled archivních fondů a sbírek uložených v archivech a dalších institucích (muzea, vědecké ústavy) v naší republice a umožňuje tak zjistit, kde jsou uloženy určité archivní materiály a co obsahují. Stačí do pole „Název fondu (sbírky)“ zadat název vojenského útvaru, instituce nebo osoby, kterou hledám a pak kliknout na výsledek. Pokud se například zadá „Stráž obrany státu“, objeví se dva výsledky: první odkazující na fond uložený ve Vojenském historickém archivu, druhý odkazují na fond ve Státním okresním archivu Liberec. Pokud se například zadá pouze „etapní“, objeví se deset výsledků odkazujících na fondy uložené ve Vojenském historickém archivu, v jejichž názvu se vyskytuje slovo etapní. Je možné také zadat konkrétní místo a do pole „Archiv“ uvést, že nás zajímá pouze Vojenský historický archiv, a výsledkem pak je seznam fondů spojených s daným místem. Tato databáze archivních fondů a sbírek představuje rychlý a efektivní prostředek, jak zjistit, zda a kde jsou uloženy archivní dokumenty, které hledáte.

Pavel Šrámek | Neděle 26.05.2019, 10:51 | Informace, zajímavosti, akce | 291x


Legiovlak opět na cestách

obrazek Se zpožděním oproti minulým rokům vás informujeme o cestě Legiovlaku, což je jeden z projektů Československé obce legionářské k 100. výročí československých legií. I letos replika vlaku používaného čs. legionáři v Rusku složená celkem ze 14 vagonů vyrazí po městech naší republiky a tentokrát se s ní budeme moci setkat hlavně ve východní polovině naší republiky. Svoji jízdu Legiovlak zahájil v polovině března na Ostravsku a do konce dubna bude k vidění v Uherském Hradišti. Následovat budou Hodonín, Vyškov, Letovice, Lanškroun, Choceň a Čáslav. V červenci a srpnu jej čekají Humpolec, Chotěboř, Hlinsko v Čechách, Polička, Rýmařov, Jeseník, Králíky a Šumperk. V září a říjnu Legiovlak přijede Šternberku, Lipníka nad Bečvou, Rožnova pod Radhoštěm, Vsetína, Uherského Brodu, Otrokovic, Ivančic, Telče a Pelhřimova. Posledními zastávkami letošní poutě se v listopadu stanou Světlá nad Sázavou, Dobříš, Vlašim a Zbiroh. I tentokrát čekají na návštěvníky novinky, takže i ti, co už Legiovlak viděli, mají důvod si návštěvu zopakovat. Aktuální informace včetně virtuální prohlídky Legiovlaku opět najdete na www.legiovlak.cz.

Pavel Šrámek | Pondělí 22.04.2019, 10:56 | Informace, zajímavosti, akce | 280x


Kde hledat informace

V dnešní době vychází velké množství knih i časopisů věnovaných vojenské historii a mít o nich přehled je stále obtížnější. Zatímco například kdysi vycházel jen časopis Historie a vojenství, nyní vychází odborný časopis Vojenská história a populárně zaměřené Historia Bellica, Centurion, Válka revue a další. A vedle centrálně vydávaných časopisů či publikací se objevují časopisy a publikace regionální a oborové, které vychází v omezené distribuci. Může se tak lehce stát, že nějaký text unikne naší pozornosti. Naštěstí jsou k dispozici internetové databáze, například bibliografická databáze Historického ústavu AV ČR dostupná na http://biblio.hiu.cas.cz/. Jedná se o bibliografii dějin českých zemí, která obsahuje záznamy odborné literatury od roku 1990 do současnosti, výběrově i některou starší. Vyhledávat v této databázi je možné podle různých kritérií, například podle jména autora, zjištěného názvu nebo tématiky a klíčových slov. Je možné zadat třeba heslo „Československá lidová armáda“ nebo „československé opevnění“ a vzniklý seznam dále upřesnit podle roků vydání nebo druhu dokumentu. Díky systematickému doplňování představuje tato databáze cenný zdroj, který může významně pomoci při hledání informací.

Pavel Šrámek | Středa 27.03.2019, 14:26 | Informace, zajímavosti, akce | 315x