Toulky minulostí


Novinky

15.2.2010

Na obranu před německým útokem se ve 2. polovině 30. let začalo připravovat také Švýcarsko. Na jeho severních hranicích byla mimo jiné postavena malá tvrz Reuenthal, budovaná od března 1937. V dubnu 1939 ji převzala armáda a o její obranu se během války staralo 60 až 130 vojáků. Hlavní výzbroj tvrze představovaly 7,5cm kanony vz. 38 umístěné po jednom v dělostřeleckých objektech (G 1, G 2), do kterých se vystupovalo po točitých schodištích. Jejich ochranu před bezprostředním napadením zajišťovaly 7,5mm kulomety vz. 11 instalované po třech ve střílnách dvou pěchotních srubů (B 1, B 2), ke kterým se obsluhy mohly dostat pouze po žebřících. Sestavu tvrze doplňoval objekt pro nouzový východ. Tvrz se využívala i v době studené války a na muzeum se změnila až v červnu 1989. Dnes je možné v podzemních prostorách, skrytých 13 m pod povrchem, shlédnout výstavu dělostřeleckých a ručních zbraní. Pozorný návštěvník mezi nimi najde také čs. pistole vz. 24/31, 27, 38/39, 50 a 52, samonabíjecí pušku vz. 52/57, samopaly vz. 23, 25 či 58 nebo lehký kulomet vz. 26.

8.2.2010

Po fotografiích se zahraničních pevnostních muzeí pro vás máme odpovědi na vaše dotazy týkající se předválečné armády. Dozvíte se, kdy začal a kdy byl ukončen válečný stav mezi Československem a Německem, a mnoho dalších informací, které vás zajímaly.

1.2.2010

Opevnění, určené k odražení německého útoku, vzniklo ve 30. letech také v Holandsku. Do vypuknutí 2. světové války bylo postaveno téměř 2000 železobetonových objektů, většinou lehkých kulometných pevnůstek. Těžké pěchotní sruby vznikaly jen výjimečně. Příkladem poměrně mohutného opevnění je obranné postavení Kornwerderzand vybudované v blízkosti městečka Den Oever, na jižní části hráze oddělující Severní moře a Ijsselské jezero. Počátkem května 1940 zde bylo připraveno 225 mužů pod velením kpt. Boerse bránit 17 objektů postavených v letech 1932 až 1933, mezi které kromě kulometných srubů patřil i objekt pro 50mm protitankové kanony či světlomet. Mohutnost uvedených objektů vynikne při porovnání s běžnou kulometnou pevnůstkou z Peelu či Spikerbooru. V roce 1943 Němci opevněné postavení Kornwerderzand doplnili třemi protitankovými objekty.

25.1.2010

V dnešních novinkách Vám přinášíme článek Pavla Minaříka o válečných plánech čs. armády v letech 1948 až 1991, publikovaný v časopisu Military revue č. 1/2010. Dozvíte se v něm nejenom jakým způsobem byla naše armáda vtažena do plánování sovětských maršálů, ale také jak to bylo s jadernými zbraněmi na území Československa v letech 1969 až 1990.

18.1.2010

V dnešních novinkách se můžete podívat na největší belgickou dělostřeleckou tvrz Eben Emael. Přestože její osádka čítala 800 mužů, kteří mohli k obraně využít 2 kanony 12 cm, 16 kanonů 7,5 cm a 11 protitankových kanonů 6 cm, byla ve dnech 10.-11.5.1940 pokořena výsadkem pouhých 55 mužů. Němci při útoku poprvé použili kluzáky a kumulativní nálože, jejichž účinek je dodnes na pancéřových věžích dobře zřetelný. Během bojů zahynulo 23 Belgičanů a 6 Němců. Při prohlídce tvrze jsou mimo jiné k vidění poškozené pancéřové dveře a schodiště jednoho z dělostřeleckých srubů, kterým se útočníci neúspěšně pokusili sestoupit do podzemí. Pokud byste při návštěvě pevnostní kantýny požili větší než malé množství alkoholických nápojů, zjistíte, že turecké záchody se nepoužívají jen v Bulharsku.

10.1.2010

Máme pro vás první letošní odpovědi na vaše dotazy, a to k poválečné armádě. Naleznete v nich mimo jiné informace o vojenských útvarech, u nichž někteří z vás absolvovali základní vojenskou službu.

1.1.2010

I v roce 2010 najdete každý měsíc na vojenstvi.cz nové Naše tipy a Znáte odpověď. Otázky se tentokrát budou týkat posádek československé předválečné i poválečné armády.

28.12.2009

Období po roce 1945 je ve sbírkách vídeňského Heeresgeschichtliches Musea zastoupeno v podstatě pouze expozicí těžké bojové techniky rakouské armády, která se nachází za objektem a řada návštěvníků ji tak může minout. Obsahuje však některé zajímavé exponáty, které by bylo škoda vynechat. Před vstupem do muzea jsou instalovány pouze švédské stíhací letouny provozované rakouským letectvem.

23.12.2009

Všem pravidelným i náhodným návštěvníkům vojenstvi.cz přejeme krásné prožití vánočních svátků a jen vše nejlepší v novém roce 2010! Děkujeme za vaši přízeň a doufáme, že si ji udržíme i po celý příští rok!

21.12.2009

Dnes se s námi můžete podívat do Historického muzea pozemního vojska ve Vídni. Heeresgeschichtliches Museum se nachází v rozlehlém areálu bývalého Arsenálu, vybudovaném v letech 1850 až 1856, a jeho sbírky jsou převážně soustředěny v centrální reprezentativní budově postavené ve smíšeném maursko-byzantském a novogotickém stylu. I když se ve své podstatě jedná o muzeum habsburské monarchie, zcela jistě Vás vystavené exponáty zaujmou. V jednotlivých sálech si můžete prohlédnout velmi pěkné tématické sbírky od dob třicetileté války až po I. světovou válku, námořnictvo nevyjímaje, s řadou exponátů vztahujících se také k osudům českých zemí. Období let 1918 až 1945 je bohužel zastoupeno poměrně nevýrazně.

Další listy: 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-270 271-280 281-290 291-300 301-310 311-320 321-330 331-340 341-350 351-360 361-370 371-380 381-390 391-400 401-408