Toulky minulostí


Novinky

28.3.2010

K 75. výročí vzniku Ředitelství opevňovacích prací, které jsme si připomněli minulou sobotu, vám přinášíme část tzv. Husárkova opevňovacího programu. Současně vyhlašujeme výsledky Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2009.

23.3.2010

Dnes pro vás máme článek o důstojnících československé předválečné armády ruské národnosti, kteří byli po osvobození v roce 1945 odvlečeni do Sovětského svazu.

16.3.2010

Přinášíme informace o třech chystaných přednáškách z naší nedávné vojenské historie.

8.3.2010

Na hranicích s Itálií stavěla před 2. světovou válkou své opevnění také Francie. Vzhledem k horskému terénu zde nevznikla souvislá opevněná linie, nýbrž byly uzavírány především průsmyky. Během 30. let se na francouzsko-italské hranici vybudovalo 22 dělostřeleckých a 29 pěchotních tvrzí (což je téměř stejné množství jako na severovýchodních hranicích), ale pouze jeden klasický pěchotní srub. Jednou z dělostřeleckých tvrzí je i Saint Roch, nacházející se na okraji městečka Sospel. Tvoří ji čtyři objekty, které v létě 1940 bránilo 215 mužů. Jediný dělostřelecký objekt (B 4) byl vyzbrojen 75mm kanonem a dvěmi 81mm minomety, přičemž dodnes ho obklopuje původní protipěchotní překážka. V ostatních objektech se nacházela pouze kulometná výzbroj.

1.3.2010

Švýcarsko vybudovalo opevnění i na jižní hranici s Itálií. Také zde po skončení 2. světové války řadu svých pevností modernizovalo a nadále využívalo. Jednou z nich je i dělostřelecká tvrz Crestawald, postavená v letech 1938 až 1940. Skládá se ze dvou dělostřelecký srubů, dvou kulometných objektů, pozorovatelny, vchodového objektu a nouzového východu. Osádku tvrze tvořila stovka příslušníků 12. pevnostní strážní roty. Dvě 105mm kanony vz. 35/39 L 42, pojmenované Lucrezia a Silvia, dostřelily na vzdálenost až 17 km. Během své aktivní služby vystřelily celkem 10.425 granátů, z toho 731 v průběhu války. Švýcarská armáda pevnost opustila v roce 1995 a o pět let později se začala využívat jako muzeum.

21.2.2010

Po dvou týdnech tu pro vás máme opět odpovědi na vaše dotazy, kterých přichází stále dost. Dozvíte se v nich například organizaci a dislokaci 1. tankové divize. Současně přinášíme zprávu o zpřístupněné evidence válečných hrobů pro veřejnost.

15.2.2010

Na obranu před německým útokem se ve 2. polovině 30. let začalo připravovat také Švýcarsko. Na jeho severních hranicích byla mimo jiné postavena malá tvrz Reuenthal, budovaná od března 1937. V dubnu 1939 ji převzala armáda a o její obranu se během války staralo 60 až 130 vojáků. Hlavní výzbroj tvrze představovaly 7,5cm kanony vz. 38 umístěné po jednom v dělostřeleckých objektech (G 1, G 2), do kterých se vystupovalo po točitých schodištích. Jejich ochranu před bezprostředním napadením zajišťovaly 7,5mm kulomety vz. 11 instalované po třech ve střílnách dvou pěchotních srubů (B 1, B 2), ke kterým se obsluhy mohly dostat pouze po žebřících. Sestavu tvrze doplňoval objekt pro nouzový východ. Tvrz se využívala i v době studené války a na muzeum se změnila až v červnu 1989. Dnes je možné v podzemních prostorách, skrytých 13 m pod povrchem, shlédnout výstavu dělostřeleckých a ručních zbraní. Pozorný návštěvník mezi nimi najde také čs. pistole vz. 24/31, 27, 38/39, 50 a 52, samonabíjecí pušku vz. 52/57, samopaly vz. 23, 25 či 58 nebo lehký kulomet vz. 26.

8.2.2010

Po fotografiích se zahraničních pevnostních muzeí pro vás máme odpovědi na vaše dotazy týkající se předválečné armády. Dozvíte se, kdy začal a kdy byl ukončen válečný stav mezi Československem a Německem, a mnoho dalších informací, které vás zajímaly.

1.2.2010

Opevnění, určené k odražení německého útoku, vzniklo ve 30. letech také v Holandsku. Do vypuknutí 2. světové války bylo postaveno téměř 2000 železobetonových objektů, většinou lehkých kulometných pevnůstek. Těžké pěchotní sruby vznikaly jen výjimečně. Příkladem poměrně mohutného opevnění je obranné postavení Kornwerderzand vybudované v blízkosti městečka Den Oever, na jižní části hráze oddělující Severní moře a Ijsselské jezero. Počátkem května 1940 zde bylo připraveno 225 mužů pod velením kpt. Boerse bránit 17 objektů postavených v letech 1932 až 1933, mezi které kromě kulometných srubů patřil i objekt pro 50mm protitankové kanony či světlomet. Mohutnost uvedených objektů vynikne při porovnání s běžnou kulometnou pevnůstkou z Peelu či Spikerbooru. V roce 1943 Němci opevněné postavení Kornwerderzand doplnili třemi protitankovými objekty.

25.1.2010

V dnešních novinkách Vám přinášíme článek Pavla Minaříka o válečných plánech čs. armády v letech 1948 až 1991, publikovaný v časopisu Military revue č. 1/2010. Dozvíte se v něm nejenom jakým způsobem byla naše armáda vtažena do plánování sovětských maršálů, ale také jak to bylo s jadernými zbraněmi na území Československa v letech 1969 až 1990.

Další listy: 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-270 271-280 281-290 291-300 301-310 311-320 321-330 331-340 341-350 351-360 361-370 371-380 381-390 391-400 401-404