Toulky minulostí


Novinky

25.4.2010

Alpská Maginotka je oproti opevnění na severovýchodě Francie poměrně málo známá, ovšem vzhledem ke svému umístění ve vysokohorském terénu je stavebně nesmírně rozmanitá a nalezneme zde celou řadu unikátních konstrukčních řešení. Kromě toho se v rámci celé Maginotovy linie pyšní řadou „nej“, takže mezi jejími tvrzemi můžeme najít nejstarší, nejmenší či nejvýše položenou, stejně tak jako největší či nejmohutněji vyzbrojený tvrzový objekt. Na následujících fotografiích máte možnost se na některé dělostřelecké či pěchotní sruby tvrze podívat.

19.4.2010

Dnes si můžete přečíst o tom, co má město Chrudim společného s osobou předválečného ministra národní obrany Františka Machníka.

12.4.2010

Po několika článcích vám přinášíme odpovědi na vaše dotazy. Dnes jsou věnovány předválečné armádě a naleznete v nich mimo jiné sestavu vybraných divizí k 30. 9. 1938.

6.4.2010

Tento týden na vás čeká recenze Pavla Šrámka na dvojdílnou knihu Jaroslava Hrbka a Víta Smetany Draze zaplacená svoboda. Osvobození Československa 1944–1945. Současně vás upozorňujeme na nový web Vojenského ústředního archivu.

28.3.2010

K 75. výročí vzniku Ředitelství opevňovacích prací, které jsme si připomněli minulou sobotu, vám přinášíme část tzv. Husárkova opevňovacího programu. Současně vyhlašujeme výsledky Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2009.

23.3.2010

Dnes pro vás máme článek o důstojnících československé předválečné armády ruské národnosti, kteří byli po osvobození v roce 1945 odvlečeni do Sovětského svazu.

16.3.2010

Přinášíme informace o třech chystaných přednáškách z naší nedávné vojenské historie.

8.3.2010

Na hranicích s Itálií stavěla před 2. světovou válkou své opevnění také Francie. Vzhledem k horskému terénu zde nevznikla souvislá opevněná linie, nýbrž byly uzavírány především průsmyky. Během 30. let se na francouzsko-italské hranici vybudovalo 22 dělostřeleckých a 29 pěchotních tvrzí (což je téměř stejné množství jako na severovýchodních hranicích), ale pouze jeden klasický pěchotní srub. Jednou z dělostřeleckých tvrzí je i Saint Roch, nacházející se na okraji městečka Sospel. Tvoří ji čtyři objekty, které v létě 1940 bránilo 215 mužů. Jediný dělostřelecký objekt (B 4) byl vyzbrojen 75mm kanonem a dvěmi 81mm minomety, přičemž dodnes ho obklopuje původní protipěchotní překážka. V ostatních objektech se nacházela pouze kulometná výzbroj.

1.3.2010

Švýcarsko vybudovalo opevnění i na jižní hranici s Itálií. Také zde po skončení 2. světové války řadu svých pevností modernizovalo a nadále využívalo. Jednou z nich je i dělostřelecká tvrz Crestawald, postavená v letech 1938 až 1940. Skládá se ze dvou dělostřelecký srubů, dvou kulometných objektů, pozorovatelny, vchodového objektu a nouzového východu. Osádku tvrze tvořila stovka příslušníků 12. pevnostní strážní roty. Dvě 105mm kanony vz. 35/39 L 42, pojmenované Lucrezia a Silvia, dostřelily na vzdálenost až 17 km. Během své aktivní služby vystřelily celkem 10.425 granátů, z toho 731 v průběhu války. Švýcarská armáda pevnost opustila v roce 1995 a o pět let později se začala využívat jako muzeum.

21.2.2010

Po dvou týdnech tu pro vás máme opět odpovědi na vaše dotazy, kterých přichází stále dost. Dozvíte se v nich například organizaci a dislokaci 1. tankové divize. Současně přinášíme zprávu o zpřístupněné evidence válečných hrobů pro veřejnost.

Další listy: 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-270 271-280 281-290 291-300 301-310 311-320 321-330 331-340 341-350 351-360 361-370 371-380 381-390 391-400 401-408