Toulky minulostí


Novinky

27.5.2019

Květnové novinky věnujeme archivům a archivnictví. Můžete si v nich přečíst o databázi archivních fondů a sbírek v ČR a prohlédnout fotky z oslav 100. výročí vzniku čs. vojenského archivnictví.

22.4.2019

Ve velikonočních novinkách pro vás máme fotogalerii z výstavy připomínající 80 let od okupace českých zemí a informace o letošní cestě Legiovlaku po naší vlasti.

26.3.2019

V březnových novinkách přinášíme fotogalerii z výstavy k 20. výročí přijetí České republiky do NATO a můžete si také přečíst, kde hledat informace o publikovaných textech z vojenské historie.

26.2.2019

V únorových novinkách si můžete přečíst o ukončení branné pohotovosti v Československu před 80 lety a seznámit se s německými situačními hlášeními z listopadu 1938 a března 1939.

21.1.2019

Po čase vám znovu přinášíme odpovědi na vaše dotazy v naší fotogalerii, a to jak odpovědi na dotazy k předválečné, tak k poválečné armádě. Jsou to dotazy, které jsme od vás dostali během loňského roku, a my jsme vám na ně slíbili odpovědět.

6.1.2019

Máme tu nový rok 2019 a s ním první letošní novinku. V Toulkách minulostí vás informuje o právě vydané knize zabývající se možnostmi obrany Československa na podzim 1938 na základě zkušeností z polsko-německé války v září 1939. I letos vás první den nového měsíce budou čekat zajímavé tipy z oblasti československé vojenské historie a otázky z historie československé armády.

23.12.2018

V posledních letošních novinkách si můžete přečíst o knihách o čs. armádě vyšlých v roce 1938 a prohlédnout fotografie z výstavy k 100 letům vojenského zpravodajství. Současně všem přejeme krásné vánoční svátky, jen vše nejlepší v novém roce 2019 a těšíme se na další setkání na stránkách www.vojenstvi.cz.

26.11.2018

V listopadových novinkách vás informujeme o zpřístupnění leteckých karet čs. příslušníků RAF. Dále se můžete seznámit s překladem zajímavého německého dokumentu hodnotícího Československo a jeho armádu na podzim 1938.

29.10.2018

K výročí vzniku Československa v roce 1918 přinášíme fotogalerii z výstavy k 100. výročí vzniku československé armády. A pokud si chcete o historii čs. armády něco přečíst, doporučujeme náš text, který vznikl k 95. výročí jejího vzniku.

15.10.2018

I tentokrát se v novinkách vracíme k podzimu 1938 a informujeme o speciálním čísle časopisu Historia Bellica. Současně připomínáme, že z minulých let máme na našem webu k tématu mobilizace na podzim 1938 celou řadu textů.

Další listy: 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-270 271-280 281-290 291-300 301-310 311-320 321-330 331-340 341-350 351-360 361-370 371-380 381-390 391-400 401-408