Toulky minulostí


Novinky

5.1.2015

Ačkoliv máme již rok 2015, v dnešních novinkách si připomeneme mezinárodní setkání klubů vojenské historie „Mým národům 1914 – Benešov 2014“, které se uskutečnilo poslední květnový víkend roku 2014. Divákům se představilo několik stovek vojáků ze čtyř desítek domácích i zahraničních vojensko-historických klubů. Po přivítání arcivévody Františka Ferdinanda d’Este defilovaly historické jednotky městem a poté se předvedly při pěším či jezdeckém výcviku v dobovém táboře. Na benešovském nádraží byl k vidění i salónní vůz následníka rakousko-uherského trůnu.

1.1.2015

Máme tu nový rok 2015, ve kterém na vás opět vždy první den nového měsíce budou čekat zajímavé tipy z oblasti československé vojenské historie a otázky z historie československé předválečné a poválečné armády, tentokrát zaměřené na vojenské tradice.

22.12.2014

Letošní rok 1914 byl ve znamení stého výročí vypuknutí 1. světové války. Přinášíme vám proto shrnutí knih, které k tomuto výročí u nás vyšly. Současně přejeme všem návštěvníkům vojenstvi.cz krásné prožití vánočních svátků a jen vše nejlepší v novém roce 2015!

7.12.2014

Po delší době pro vás máme odpovědi na dotazy k poválečné československé armádě. Najdete v nich například přehled vojenských útvarů v posádce Plzeň, Bratislava a Košice nebo vojenskou kariéru generála Karla Kuby.

10.11.2014

Jednou z akcí připomínajících 100. výročí vypuknutí Velké války je výstava „V zákopech 1. světové války“, přístupná v areálu Vojenského historického ústavu na Žižkově v Praze. Slavnostní vernisáž proběhla za účasti prezidenta republiky a několika ministrů v červnu 2014. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejenom celou řadu zbraní, stejnokrojů či vyznamenání, ale rovněž tak se seznámit s osudy několika vojáků z českých zemí, kteří bojovali v rakousko-uherské armádě či v řadách čs. legií. Výstava je otevřena do prosince 2015.

22.10.2014

K blížícímu se výročí vzniku Československé republiky přinášíme zprávu o Legiovlaku v Praze. Dále si můžete přečíst druhou část studie Vladimíra Franceva o sovětských obrněných vozidlech z výzbroje čs. armády v letech 1945 až 1951. V tomto případě je věnována poválečným dodávkám tanků T-34 či IS-3, společně se samohybnými děly SU-76 nebo ISU-152, a jejich zařazení v čs. armádě. Nechybí v ní ani informace o převzetí vozidel do sbírek Vojenského historického ústavu v Praze.

6.10.2014

Zájemci o historii československých paravýsadků z Velké Británie si do konce října mohou prohlédnout výstavu „Tváře odvážných“, která se nachází ve Starém královském paláci Pražského hradu. Je na ní představen jedinečný soubor sedmdesáti dosud neznámých portrétních fotografií parašutistů, pořízený v letech 1941–42 dentistou zvláštní skupiny zpravodajského odboru exilového MNO v Londýně Bohumilem Vrbičkou. Kromě toho je k vidění i jejich osobní výstroj a výzbroj, včetně oblečení Josefa Gabčíka či Jana Kubiše během operace Anthropoid.

26.9.2014

K výročí mobilizace československé armády v září 1938 přinášíme článek o tom, že v československé meziválečné armádě sloužili také důstojníci německé národnosti. Můžete se v něm třeba dočíst, že někteří z nich dosáhli i generálské hodnosti.

11.9.2014

Stejně jako před rokem vás informujeme o akcích připomínajících září 1938. Aktualizovali jsme také předchozí zprávu o databázi padlých v 1. světové válce, do které se nám vloudila nepřesnost.

30.8.2014

Tentokrát se v novinkách vracíme k zahájení sezóny 2014 ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech, které bylo věnováno patnáctému výročí vstupu České republiky do NATO. Diváci měli během ukázek možnost porovnat výzbroj z poloviny 90. let s tou současnou, používanou mimo jiné i v zahraničních vojenských misích. K vidění byla přitom nejenom armádní technika, ale i civilní historická vozidla. K tomu pro vás máme zprávu o databázi padlých v 1. světové válce.

Další listy: 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-270 271-280 281-290 291-300 301-310 311-320 321-330 331-340 341-350 351-360 361-370 371-380 381-390 391-400 401-408