Toulky minulostí

Přednášky z vojenské historie

Hned tři přednášky z naší nedávné vojenské historie můžete navštívit koncem března v Praze. První se koná ve středu 24. 3. v 17.30 hodin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha, kdy na téma „Československá vojenská diplomacie za obnovu státu 1939–1945“ bude hovořit PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. z Historického ústavu akademie věd. Následující den od 17 hodin proběhne v budově Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwiecově ulici seminář věnovaný pokusům o ozbrojené vojenské převraty na počátku padesátých let, ve kterém vystoupí historici z Ústavu pro studium totalitních režimů a Vojenského historického ústavu. A konečně v pondělí 29. 3. v 19 hodin na vás čeká v Městské knihovně na Mariánském náměstí přednáška „Generál Podhajský a jeho doba“. Hovořit bude ing. Josef Fučík, autor nedávno vydané knihy o této významné vojenské osobnosti.

««« Předchozí text: Evidence válečných hrobů Následující text: Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2009 »»»

Pavel Šrámek | Pondělí 15.03.2010, 15:30 | Informace, zajímavosti, akce | trvalý odkaz | tisk | 1060x