Toulky minulostí

Těžké opevnění na Staroměstsku

Budete-li mít chuť a náladu, vřele doporučuji „zaskočit si“ do tohoto kouzelného kouta naší vlasti. Uděláte tak radost nejen sobě, ale i těm, kteří nelitují svých finančních prostředků, ani námahy, aby nám zachovali a připomenuli kus naší minulosti.

Návštěva: část těžkého opevnění Staroměstka, tj. sruby StM – 33 a StM – 34
Časová náročnost: pěšky – 3 hodiny
Délka: cca 3 km

Účel: Prohlédnout si část těžkého opevnění obranné linie na Staroměstsku – sruby StM – 33 „Lesík“ a StM – 34 „Svah“. Všechny důležité informace o historii a technické stránce výstavby objektů návštěvník získá z odborného výkladu členů Beton Bunker Club Kronfelzov, kteří se o objekty starají.

Popis cesty: Staré Město pod Sněžníkem nepatří bohužel mezi nejběžněji navštěvované turistické oblasti naší země. Neleží totiž na hlavní trase, a proto potřebujete, pokud nevlastníte automobil, dosti času k tomu, abyste vůbec do místa dojeli. Vynaložené úsilí se ovšem bohatě vyplatí, nejen kvůli krásné okolní přírodě, ale, pokud náležíte k milovníkům nedávné historie našeho státu, také kvůli před půl rokem zpřístupněné naučné stezce, seznamující veřejnost se šesti bunkry těžkého opevnění místní obranné linie (srub StM – S 30, StM – S 31a, StM – S 31b, StM – S 32, StM – S 33 a StM -S 34). Prohlídka všech (StM – S 31a jen zvnějšku) v poklidném tempu by zabrala přibližně celý den, lze si ovšem vybrat jen některý z nich a ten si důkladně projít. Informační tabuli o stezce naleznete hned u nádraží.

Oba objekty, přístupné díky obětavé práci klubu, můžete navštívit každou lichou sobotu od 1. května do 31.října, od 9.00 do 16.00. Cestu můžete začít buď přímo u železniční stanice, kde se nachází informační tabule naučné stezky zahrnující šest bunkrů těžkého opevnění místní obranné linie (srub StM – S 30, StM – S 31a, StM – S 31b, StM – S 32, StM – S 33 a StM -S 34) a pokračovat podle značení a navštívit postupně všechny objekty, nebo, pokud nebudete mít dostatek času, můžete jít nejkratší cestou k StM – S 33 a StM -S 34, totiž na náměstí (cca 1 km) a odtud pokračovat po hlavní silnici na Šléglov a asi po 500 metrech odbočit „u křížku“ doleva a mírným stoupáním pomalu za město. Nejdříve, asi po 1 km, dorazíte k menšímu srubu StM – 33 „Lesík“ (určenému původně pro osádku 18 mužů). S rekonstrukcí tohoto nejdokončenější objektu místní línie opevnění (z 80 %) bylo započato již v roce 1996 a záměrem je uvést jej do takového stavu, v jakém by se nacházel po dobudování. V dohledu, asi 500 metrů mírně doprava do kopce, se nachází srub StM – S 34 „Svah“, největší ze zmíněných objektů (zamýšlený pro 46 mužů osádky); zůstal v roce 1938 taktéž nedokončen. S opravami se započalo až v roce 2002, do objektu není doposud zavedena elektřina, proto lze prohlídku prozatím absolvovat s petrolejovými lampami, což zážitek z návštěvy ještě umocňuje.

Při svém posledním pobytu ve Starém Městě (28.10. 2005) jsem si nenechala ujít možnost navštívit největší ze zmíněných objektů (zamýšlený pro 46 mužů osádky), srub StM – S 34 „Svah“, který, přestože nebyl dokončen, působí monumentálně a majestátně. Každého, a troufám si říci nejen laika, se při tomto bezprostředním kontaktu s tak úchvatnou a promyšlenou stavbou, jejichž atmosféru paradoxně umocňuje syrovost materiálu, zmocňuje pocit obdivu a úcty k těm, kteří byli schopni vše vymyslet a vystavět v tehdy, stejně jako dnes, dech vyrážející kvalitě. Popsání technických parametrů srubu StM – S 34 není předmětem tohoto krátkého příspěvku. Zájemce odkazuji na níže zmíněné webové stránky nebo na hojnou literaturu o československém opevnění (např. Stehlík, Eduard a kol., Lexikon těžkých objektů československého opevnění z let 1935–38, Praha 2001, s. 109–110).

O objekty se starají a umožňují vstup do nich nadšenci, kteří jsou sdruženi v Beton Bunker Club Kronfelzov. S opravou začali jednotlivě přibližně před deseti lety a společnými silami vybudovali i již zmíněnou naučnou stezku. Kromě toho ve spolupráci např. s brněnskými skauty zabezpečují prohlídky a několikrát do roka pořádají předvádění divácky vděčných „bojových akcí“ (např. imaginární obrana objektu). Podrobnosti o činnosti klubu a objektech lze získat na vydařené webové stránce klubu http://opevneni-stm.wz.cz. Budete-li mít chuť a náladu, vřele doporučuji „zaskočit si“ do tohoto kouzelného kouta naší vlasti. Uděláte tak radost nejen sobě, ale i těm, kteří nelitují svých finančních prostředků, ani námahy, aby nám zachovali a připomenuli kus naší minulosti.

Závěr, rady atd.: Pokud budete mít náladu zdržet se celý den, doporučuji projít si celou naučnou stezku. Podrobnosti o činnosti klubu a objektech je možno získat na vydařené webové stránce klubu http://opevneni-stm.wz.cz. Za občerstvením lze zajít do místních restaurací nebo dopoledne nakoupit v obchodech.

««« Předchozí text: Náchodští chtějí lázně opět v provozu Následující text: Bojová ukázka NAPADENÍ ČSR 1938 »»»

Související:10. 1938 1938 auto automobil boj brann moc bunkr bunkry eduard petr eduard stehlík historie linie minulost obrana vlasti opevn opevnen opevneni opevnění post praha skaut sněžník staré staré město staré město pod sněžníkem stehlík stm značení zpr železniční

Helena Sedláčková | Neděle 30.07.2006, 17:21 | Toulky pohraničím | trvalý odkaz | tisk | 1776x