Toulky minulostí

Hrob generála Josefa Šnejdárka

obrazek Pokud navštívíte město Napajedla, můžete na tamním hřbitově najít hrob generála Josefa Šnejdárka. Ten se zde roku 1875 narodil a začal tak svůj dobrodružný životní osud, byť odsud záhy odešel. Vystudoval pražskou kadetní školu, ale vlastním přičiněním musel rakousko-uherskou armádu opustit. V roce 1899 proto vstoupil do cizinecké legie, se kterou prodělal četná vojenská tažení v severní Africe, při nichž byl několikrát raněn. Od roku 1907 sloužil ve francouzské armádě u koloniálních jednotek a v roce 1914 se dobrovolně přihlásil na západní frontu, kde byl třikrát raněn. Od roku 1917 se dostal do kontaktu s čs. legiemi ve Francii a v roce 1918 převzal velení 22. střeleckého pluku a koncem tohoto roku byl přidělen československé armádě. Po vypuknutí konfliktu s Polskem v lednu 1919 se stal velitelem československých sil a zatlačil polské jednotky k řece Visle. V létě 1919 byl vyslán jako velitel divize na Slovensko, kde probíhaly boje s maďarskými bolševiky, které zastavil a porazil, čímž získal pověst zachránce Slovenska. Na podzim 1919 pak jako velitel Prahy rázně obnovil disciplínu a pořádek. Na podzim 1920 se stal generálem, v dalších letech velel na Slovensku a Podkarpatské Rusi, od roku 1932 byl zemských vojenským velitelem na Slovensku. I po odchodu do výslužby v létě 1935 se věnoval branné problematice ve službách Národních střeleckých gard. Po zániku Československa zůstal na Slovensku, ale již v červnu 1939 odešel do Francie, kde se po vypuknutí 2. světové války dal do služeb československého odboje. Po porážce Francie odjel do Maroka, kde v květnu 1945 zemřel. Jeho ostatky byly roku 1996 přeneseny do rodinného hrobu v Napajedlech.

««« Předchozí text: Přednášky Muzea československých legií

Pavel Šrámek | Pondělí 24.08.2020, 19:54 | Informace, zajímavosti, akce | trvalý odkaz | tisk | 108x