Toulky minulostí

Odsun sovětských vojsk z Vysokého Mýta

Autor Pavel Minařík.

Jedna z největších posádek Střední skupiny vojsk se nacházela ve Vysokém Mýtě. Údaj o šesti tisících vojácích, zmiňovaný ve sdělovacích prostředcích při nedávném 30.výročí smlouvy o jejich odsunu, je však nadhodnocený a zahrnuje nejenom vojáky, ale i jejich rodinné příslušníky a občanské zaměstnance. Nicméně je nutno konstatovat, že se jednalo o třetinu obyvatel města v 70. a 80.letech.

Pro ubytování sovětských jednotek musela čs. armáda od 28.září do 9.října 1968 vystěhovat velitelství 1.automobilní brigády (do Pardubic), 1.automobilní prapor (do Pardubic), 251.protiletadlový pluk (do Jaroměře) a pobočku 4.okruhového zdravotnického skladu (zrušena, materiál do Golčova Jeníkova, Sázavy, Brna a Těchonína). Ve městě zůstala pouze 3.pobočka 1.okruhového automobilního skladu. Sovětské armádě byla následně v době od 8. do 15.října 1968 předána Suvorovova kasárna, Žažkovská kasárna, Kasárna u nádraží, Kasárna u zastávky a muniční sklad Dráby. Později převzala taktéž Fučíkova kasárna.

Útvary Střední skupiny vojsk, dislokované v posádce Vysoké Mýto, patřily v naprosté většině k 48.Ropšinské motostřelecké divizi, která byla zařazena do 1.etapy odsunu sovětských vojsk probíhajícího na základě čs.-sovětské dohody z 26.února 1990. Odjezd zmíněné divize se plánoval na duben a květen 1990.

Ve městě byly ubytovány: velitelství 48.motostřelecké divize, 265.gardový motostřelecký pluk, 31.průzkumný prapor, 118.ženijní prapor, 813.spojovací prapor, 308.rota chemické ochrany, 909.prapor materiálního zabezpečení, 88.prapor oprav techniky, 34.zdravotnický prapor, polní pošta a polní banka. Z dalších útvarů se jednalo o posádkový spojovací uzel, vojenský soud a prokuraturu, dům důstojníků, oblastní oddělení ubytovací a stavební služby a obchodní oddělení organizace Vojentorg.

Celkem se v kasárenských objektech nacházelo okolo 4000 vojáků a téměř 200 občanských zaměstnanců. V rámci Střední skupiny vojsk se jednalo o třetí největší posádku (po Milovicích a Olomouci). Nejpočetnějším útvarem byl 265.gardový motostřelecký pluk, u něhož sloužilo cca 2000 vojáků vyzbrojených kromě jiného 40 tanky T-72, 135 obrněnými transportéry BTR-60, 18 taženými houfnicemi a stejným množstvím minometů. Ve městě taktéž žilo cca 1600 rodinných příslušníků vojáků z povolání, kteří bydleli v 650 bytech na sídlišti Peklovec a v dalších 70 v Suvorovových kasárnách. Z materiálních zásob bylo ve skladech uloženo více jak 2000 tun munice.

Odsun sovětských útvarů z Vysokého Mýta proběhl ve dnech 2.dubna až 13.června v rámci 41 železničních transportů (všechny směřovaly do SSSR přes železniční stanici Čierna nad Tisou).

Jednotlivé útvary opouštěly vysokomýtskou posádku následovně:

  • 813.spojovací prapor (železniční transport 13.4.1990),
  • 909.prapor materiálního zabezpečení (10 železničních transportů ve dnech 14. až 23.4.1990 ze stanic Vysoké Mýto a Litomyšl),
  • 31.průzkumný prapor (dva železniční transporty 28.-29.4.1990),
  • 118.ženijní prapor (pět železničních transportů ve dnech 30.4. až 3.5.1990 ze stanic Vysoké Mýto a Litomyšl),
  • 88.prapor oprav techniky (dva železniční transporty 4.-5.5.1990),
  • 34.zdravotnický prapor (železniční transport 7.5.1990),
  • 265.gardový motostřelecký pluk (15 železničních transportů ve dnech 8. až 18.5.1990 ze stanic Vysoké Mýto, Litomyšl a Česká Třebová),
  • velitelství 48.motostřelecké divize (železniční transport 2.4.1990; tři železniční transporty 16.-20.5.1990; železniční transport 13.6.1990 s příslušníky likvidační skupiny),
  • 308.rota chemické ochrany (květen s velitelstvím 48. msd).

Uvolněné armádní areály byly předávány čs. straně postupně: Fučíkova kasárna a Kasárna u nádraží – 17.5.1990, Žažkovská kasárna – 23.5.1990, Kasárna u zastávky – 30.5.1990, Suvorovova kasárna – 14.6.1990. Sídliště Peklovec bylo převzato 13.7.1990. Jako poslední byl 30.10.1990 uvolněn objekt posádkového spojovacího uzlu v nedaleké obci Vanice. Naprostou většinu objektů převzali civilní uživatelé (např. JZD Džbánov, okresní ústav národního zdraví, hasičský záchranný sbor), pouze v případě Suvorovových kasáren se dělili s čs. armádou.

««« Předchozí text: Odsun 31. tankové divize z Bruntálu, Krnova a VVP Libavá Následující text: Emanuel Moravec na podzim 1938 »»»

Pavel Šrámek | Pátek 1.05.2020, 13:38 | Informace, zajímavosti, akce | trvalý odkaz | tisk | 442x