Toulky minulostí

Výročí zahájení odsunu prvního útvaru sovětské armády z Československa

Autor Pavel Minařík.

Na 26. února 2020 připadá 30. výročí zahájení odsunu sovětských vojsk z území bývalého Československa. Stalo se tak na základě československo-sovětské dohody podepsané 26. února 1990 v Moskvě. Prvním městem, které začala sovětská armáda téhož dne vyklízet, se stal Frenštát pod Radhoštěm. Počet sovětských vojáků byl představiteli místního občanského fóra odhadován na tři až čtyři tisíce včetně rodinných příslušníků. Úplné stažení útvarů sovětské armády se ovšem začalo připravovat již několik týdnů předtím. První jednání expertních skupin obou států proběhlo 15. až 16. ledna 1990 v Praze, druhé kolo 7. až 9. února v Moskvě a 12. února obdržel prezident Václav Havel dopis od vedoucího představitele SSSR Michaila Gorbačova s návrhy na lhůty odsunu. Rozkaz ke zřízení Správy pro zabezpečení odchodu sovětských vojsk na FMNO schválil ministr již 20. února 1990 a československá vláda na svém zasedání 22. února jmenovala zástupce ministra národní obrany genmjr. Rudolfa Ducháčka zmocněncem pro záležitosti odchodu sovětských vojsk. Stejně tak se o více než dvě desetiletí dříve začalo připravovat „dočasné“ rozmístění sovětských vojsk na území ČSSR, kterému předcházela invaze vojsk Varšavské smlouvy v noci z 20. na 21. srpna 1968. Definitivně o něm bylo rozhodnuto již podpisem tzv. moskevských protokolů 26. srpna 1968, ačkoliv příslušná mezistátní smlouva byla podepsána až 16. října 1968. Určitou dobu trvala jednání mezi představiteli obou armád o početních stavech a dislokaci vojsk, na jejichž základě vydal 28. září ministr národní obrany genplk. Martin Dzúr rozkaz k přesunům čs. armády a uvolnění 33 posádek pro potřeby nově vytvářené Střední skupiny sovětských vojsk.

Jednou z posádek, které musela čs. armáda ve velmi krátké době opustit, se stal i Frenštát pod Radhoštěm. Od 29. září do 15. října Jaselská kasárna postupně vyklidily pobočka 5. tankové základny (zrušena, velitel pplk. Drahoš Kůrka), Škola pro důstojníky dělostřelectva v záloze (přestěhována do Brezna, velitel pplk. Karel Záruba), velitelství 3. automobilní brigády a 9. cisternový prapor (oba útvary se přemístily do Hlučína, velitelé pplk. Cyril Krejčí a mjr. Jiří Petrák). Nejpočetnější útvar představovala Škola pro důstojníky dělostřelectva v záloze, u které sloužily téměř čtyři stovky vojáků. U pobočky 5. tankové základny byla skladována technika předurčená pro část útvarů válečně vytvářené 17. tankové divize, konkrétně pro motostřelecký pluk, dělostřelecký pluk a ženijní prapor. Přidělený personál (cca 100 až 150 osob) se staral o její střežení a údržbu. Automobilní útvary byly rámcové s počtem cca pěti desítek příslušníků a techniku by v případě mobilizace přebíraly z národního hospodářství. Uvolněné prostory reprezentovalo 8282 m2 ubytovací plochy a 1422 m2 skladové plochy. Jednalo se o Jaselská kasárna postavená v roce 1937, svobodárnu Jandlova vila z roku 1938, sklad a střelnici Trojanovice vybudované v roce 1954.

Představitelé sovětské armády pod velením plk. V. I. Levicha z vojenského útvaru VÚ 16695 opuštěné objekty převzali postupně od 14. října do 24. října 1968. Ve městě se následně usadily útvary 31. Viselské tankové divize, která původně patřila do složení vojsk Přikarpatského vojenského okruhu a velitelství měla v ukrajinském Tarnopolu. Na severní Moravě se divize rozmístila v posádkách Bruntál, Krnov, VVP Libavá a Frenštát pod Radhoštěm. Poslední z uvedených míst se stalo dočasným domovem pro příslušníky 100. Čenstochovského tankového pluku (VÚ 35064) a 1047. dělostřeleckého pluku (VÚ 47344). Nejsou sice známy počty vojáků z roku 1968, nicméně před zahájením odsunu v únoru 1990 u tankového pluku sloužilo 1100 příslušníků a v případě dělostřeleckého pluku se jednalo o 600 mužů. Výzbroj tankového pluku představovalo především 94 tanků T-72, 55 bojových vozidel pěchoty a 18 samohybných houfnic Gvozdika, zatímco u dělostřeleckého pluku bylo 34 samohybných houfnic Akacija a 16 raketometů Grad. V posádkových skladech se nacházelo téměř 740 tun munice. Nárůst počtu osob (z původních cca 600 vojáků téměř na trojnásobek) a techniky v posádce si vynutil vybudování nové čistírny odpadních vod, střelnice v Mořkově, cvičiště Zubří, skladu PHM a pomocného zemědělského hospodářství v Trojanovicích. Kromě toho ve městě žilo ve 433 malometrážních bytech 865 rodinných příslušníků důstojníků obou útvarů.

V prvním pořadí byla k odsunu z Československa vybrána 31. tanková divize a Frenštátu pod Radhoštěm následně připadl nejenom primát v zahájení odsunu, ale rovněž se stalo i prvním městem, které sovětská armáda zcela opustila. První železniční ešalon pod číslem 780 007 byl z frenštátského nádraží vypraven 26. února v 14.20. Město vyklízely jednotky 100. tankového pluku. Československo opustil následujícího dne ve 20.35 přes hraniční železniční stanici Čierná nad Tisou. V krátkých intervalech z Frenštátu odjelo dalších 8 železničních transportů s vojáky a materiálem tankového útvaru, který město definitivně opustil 7. března. Poté následoval odsun dělostřeleckého pluku, jež proběhl ve dnech 9. až 13. března v rámci 5 železničních transportů. Skutečně posledním transportem byl převoz provedený pod hlavičkou 31. tankové divize dne 17. března v 15.35. Uvolněné objekty předaly 29. března orgány sovětské stavební a ubytovací služby zástupcům čs. armády. Tím skončila po 21 letech a 5 měsících vynucená přítomnost sovětské armády ve městě.

Čs. armáda se ovšem pro nesouhlasný postoj obyvatelstva a představitelů města do opuštěných objektů nevrátila. Civilní sektor počátkem dubna 1990 převzal všechny vojenské objekty, které byly ve velké míře zdevastovány. Vedení města v roce 1991 vyčíslilo škody na 46 mil Kčs.

Jako připomínku počátku odjezdu prvního útvaru sovětské armády po uzavření mezistátní dohody o odsunu Střední skupiny vojsk 26. února 1990 byla v loňském roce odhalena pamětní deska na budově bývalých Jaselských kasáren.

««« Předchozí text: Hrob generála Ludvíka Svobody Následující text: Historie a vojenství na internetu »»»

Pavel Šrámek | Úterý 25.02.2020, 17:36 | Informace, zajímavosti, akce | trvalý odkaz | tisk | 271x