Toulky minulostí

Kde hledat informace o účastnících 2. světové války

Po návodech, kde hledat informace o účastnících 1. světové války a o příslušnících čs. předválečné armády, přinášíme návod, jak postupovat při hledání informací o účastnících 2. světové války v letech 1939 až 1945. Pokud dotyčný byl příslušníkem čs. zahraniční armády, je to poměrně jednoduché. Na webu Vojenského ústředního archivu Praha (www.vuapraha.cz) je k dispozici databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí (www.vuapraha.cz/…dierdatabase), kde si můžete najít svého předka a základní informace o něm. V případě, že potřebujete více informací, můžete požádat Vojenský ústřední archiv Praha o další dokumenty. Kromě již standardních kmenových listů vojáků základní služby a kvalifikačních listin vojáků z povolání, o nichž jsme blíže psali v předchozím návodu loni v listopadu, jsou k dispozici pro příslušníky čs. letectva ve Velké Británii tzv. karty letců, dále existuje obdobná kartotéka pro příslušníky vládního vojska. Pokud se dotyčný zúčastnil domácího odboje, například jako odbojář nebo partyzán, je situace složitější. Nejlepší bude obrátit se přímo na Vojenský ústřední archiv Praha a požádat o zjištění, zda na dané jméno není uložen spis se žádostí o udělení osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., případně přiznání charakteru partyzána podle zákona č. 34/1946 Sb. Podle těchto zákonů žádali samotní odbojáři nebo jejich pozůstalí o uznání odbojové činnosti a spisy zpravidla obsahují vedle základního dotazníku podrobnosti o jejich působení za války. Ve Vojenském ústředním archivu Praha jsou též k dispozici dotazníky účastníků domácího odboje, případně prověrkové materiály na jednotlivé partyzánské a odbojové skupiny. Byl-li účastník odboje v letech 1945 až 1950 za svoji odbojovou činnost vyznamenán, je možno využít i kartotéku vyznamenaných osob a návrhy na vyznamenání, i když v řadě případů se jedná pouze o hromadné seznamy zahrnující desítky až stovky jmen. U osob odsouzených německými soudy je dále možné obrátit se na Archiv bezpečnostních složek Praha. V tomto archivu jsou uloženy jednak vybrané trestní a soudní spisy německých soudů v Protektorátu Čechy a Morava z let 1939 až 1945 a dále soudní spisy týkající se převážně osob žijících na území Čech, které byly mezi lety 1938 až 1945 souzeny německými soudy za politické přečiny proti Třetí říši. Jako tradičně doporučujeme ještě zkusit obrátit se také na místně příslušný státní okresní archiv (jejich seznam viz www.statnisprava.cz/….nsf/i/d0006). V dokumentech dané obce uložených v příslušném okresním archivu lze někdy najít informace o účastnících odboje za 2. světové války. V knihovnách těchto archivů zase mohou být uloženy publikace o odboji v daném regionu.

««« Předchozí text: Moravští vojáci na frontách Velké války Následující text: Matriky zemřelých v 1. světové válce »»»

Související:1938 1938 dokument 1939 1945 1950 archiv 1945 archiv světové archiv světové války archiv vojáků bezpečnost databáze databáze světové války databáze voják databáze vojáků databáze vojáků světové války dok jáků světové války kde hledat kmenový odboj partyzán postup německých vojsk rot seznam německý voják seznam německých vojáků seznam osob seznam voj seznam voják seznam vojáků seznam vojáků světové války válečné války vojáků světové války vojensk vojensk archiv vojenské vojenský archi vojenský archiv vojenský ústřední archiv vuapraha www.vuapraha www.vuapraha.cz

Pavel Šrámek | Neděle 19.03.2017, 17:33 | Informace, zajímavosti, akce | trvalý odkaz | tisk | 1345x